Referencie

Združenie našej skupiny nás robí silnými. Ako líder na trhu v oblasti ochrany proti korózii sme schopní splniť každú úlohu, nezávisle od jej komplexnosti, v jednotne vysokej kvalite a s rozsiahlym servisom z každého závodu. Pod značkou ZINKPOWER® sme zastúpení v 40 pozinkovniach v 13 krajinách Európy, Ameriky a Ázie. K našim kompetenciám popri vysoko kvalitnej protikoróznej ochrane patrí tiež flexibilita a univerzálnosť našich zariadení: od najmenšej skrutky až po oceľový nosník môžeme všetky konštrukčné diely v našej skupine žiarovo zinkovať a síce tam, kde nás zákazník potrebuje. Rovnako ako kvalita našej práce a spokojnosť našich zákazníkov, k našim ťažiskám patria tiež rozmanité možnosti použitia našich systémov protikoróznej ochrany. Aby sme vám sprostredkovali dojem z našej práce a univerzálnosti žiarového zinkovania, nájdete tu výber našich referencií, rozdelený podľa obchodných oblastí.