PROTIKORÓZNA OCHRANA PROST­REDNÍCTVOM

ZINKOVANIA SÚČIASTOK PRI VT/NT

Skupina ZINKPOWER ponúka široké spektrum protikoróznej ochrany a žiarového zinkovania, aby vyhovela špecifickým požiadavkám našich zákazníkov. Popri klasickom kusovom zinkovaní ocele a kovu vďaka nášmu združeniu firiem ponúkame v mnohých pozinkovniach navyše zinkovanie súčiastok pri metódach s vysokou a normálnou teplotou.

Táto metóda žiarového zinkovania sa spravidla používa na protikoróznu ochranu súčiastok, teda spojovacích prvkov ako čapy, kovania, HR skrutky, kolíky, reťaze, svorky, závesy a príslušenstvo pre motorové vozidlá, stany a lešenia.
Súčiastky sa pozinkujú v závislosti od svojej veľkosti, a to buď pri bežnej teplote (cca 450 °C), alebo pri vysokej teplote (cca 530 °C). Po zinkovaní sa všetky komponenty odstredia, aby sa odstránil prebytočný zinok.

Všetky oceľové konštrukcie a projekty kovových konštrukcií ako mosty, dopravné stavby, zariadenia veternej energie alebo priemyselné haly sú neustále vystavené korozívnym vplyvom. Na dosiahnutie dlhých časov používania je potrebná veľmi výkonná protikorózna ochrana. Kompletné konštrukcie pozostávajú väčšinou z jednotlivých, žiarovo zinkovaných oceľových dielov, ktoré sa montujú na mieste. Skrutkové spoje predstavujú pre to ľahké montážne riešenie. Avšak korózia na týchto spojovacích prostriedkoch môže ohroziť životnosť celej konštrukcie.

Ako pravidlo platí: K žiarovo zinkovaným konštrukčným dielom patria tiež žiarovo zinkované skrutky, matice a podložky. Iba tak je možné zabezpečiť priebežne vysoko kvalitnú protikoróznu ochranu.

Výhody

  • veľmi dobrá protikorózna ochrana
  • vysoká presnosť
  • rovnomerné pozinkovanie
  • žiadne orezávanie závitov
  • žiadne chyby alebo stopy stekajúceho zinku

Spektrum našich služieb

  • ZINKPOWER Braunschweig prevádzkuje zariadenie na zinkovanie súčiastok. Komponenty s rozmermi 8 – 500 mm a hmotnosťou do 6 kg možno otryskovať pri vysokej alebo bežnej teplote a pozinkovať odstreďovaním.
  • V rakúskej pobočke ZINKPOWER Vorchdorf sa zinkujú súčiastky s rozmermi 8 – 500 mm
  • Prostredníctvom skupiny našich firiem vám môžeme túto službu ponúknuť aj v mnohých našich pobočkách v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku a na Slovensku.