Hľadáme práve vás!

  • Ste angažovaný, mobilný a flexibilný?
  • Chcete svojimi schopnosťami prispieť k nášmu úspechu?
  • Hľadáte dlhodobú perspektívu v medzinárodnej spoločnosti?

Potom sa tešíme na vašu iniciatívnu žiadosť.

Všetky potrebné podklady nám zašlite na adresu:'
Pán Willi Kopf
Kopf Holding GmbH
Heinkelstr. 25
D-73230 Kirchheim/Teck