Technika

Materiál určený na žiarové zinkovanie musí zodpovedať požiadavkám podľa normy SK EN ISO 1461 pre navrhovanie konštrukcií pre žiarové zinkovanie a nieje zinkovňou ďalej preskúšavaný. ZINKPOWER Malacky a ZINKPOWER Martin poskytuje poradenstvo pri úprave konštrukcíí úrčených na žiarové zinkovanie zdarma.

Ďaľšie informácie nájdete tu