Pre konštruk­térov - preplátovanie

Plošné priliehajúce diely zvariť dookola. Pri veľkoplošných zdvojených materiáloch spraviť odvetrávacie otvory. Pohyblivé diely je potrebné zinkovať oddelene a v nezinkovanom stave zachovať vôľu 2 mm.

Nieje vhodné zvárať diely s veľmi rozdielnou hrúbkou základného materiálu. Predmet sa môže v zinkovom kúpeli a behom chladenia deformovať z dôvodu rozdielnych rýchlostí ohrievania a chladenia.

Pri zváraní dvoch rovinných plôch (ak uzavretá plocha dosiahne 70cm2 a viac) je najlepšie v jednom z dielov vyvŕtať otvor, ktorý odvzdušní uzavretý priestor. Pokiaľ dieru nevyvrtáte, je veľké nebezpečenstvo prasknutia zvarov z dôvodu vlhkosti. Taktiež je nebezpečie zatekania kyseliny do zvaru a potom spätného vytekania na pozinkovanú plochu a poškodzovanie povlaku. Tomu sa dá zabránit prerušovaným zvarom, ktorý umožní samodrenáž.

© Institut Feuerverzinken, Asociace českých a slovenských zinkoven