Kopf Gruppe

Skupina Kopf pozostáva z obchodnej oblasti ZINKPOWER® pre protikoróznu ochranu oceľových a kovových dielov prostredníctvom žiarového zinkovania. Ako aj z obchodnej oblasti POWER-CAST, ktorá zjednocuje viacerých poskytovateľov tlakovej liatiny pod jednou strechou. Skupina Kopf zamestnáva viac ako 3000 zamestnancov v 13 krajinách. Sídlo spoločnosti Kopf Holding GmbH je Kirchheim/Teck v blízkosti Stuttgartu.

ZinkPower

Patríme k skupinám žiarového zinkovania s vedúcim postavením na svete.
Pod značkou ZINKPOWER® sme zastúpení v 45 pozinkovniach v 13 krajinách Európy, Ameriky a Ázie. K našim kompetenciám popri vysoko kvalitnej protikoróznej ochrane s dlhou životnosťou patrí tiež flexibilita a univerzálnosť našich zariadení: od najmenšej skrutky až po oceľový nosník môžeme všetky konštrukčné diely v našej skupine žiarovo zinkovať a síce tam, kde nás zákazník potrebuje. Rovnako ako kvalita našej práce a spokojnosť našich zákazníkov, patrí ochrana životného prostredia od začiatku k nosným pilierom našej filozofie. Trvalo udržateľná, ekologická protikorózna ochrana – za týmto stojí spoločnosť ZINKPOWER.

Rozsiahle koncepty protikoróznej ochrany a vysoko kvalitné žiarové zinkovanie – Tam, kde nás zákazník potrebuje:

Žiarové zinkovanie a protikorózna ochrana s dlhoročnými skúsenosťami:

Power-Cast

Obchodná oblasť POWER-CAST zjednocuje tradičné zlievarenstvo pod jednou strechou. S ôsmimi pobočkami, v Nemecku, Česku a Mexiku, ponúka skupina POWER-CAST svojim zákazníkom tlakové odliatky z hliníkových, horčíkových a zinkových zliatin. Systémové komponenty z horčíka a hliníka zaokrúhľujú portfólio pre automobilovú odvetvie.