Oceľové a spriahnuté mosty

Vedecké výskumy dokazujú, že žiarové zinkovanie je vhodné aj pre dynamicky zaťažené stavebné diela, ako sú cestné mosty. Naviac k tomu bol pre kusovo zinkované stavebné prvky mosta podaný dôkaz pre teoretickú dobu protikoróznej ochrany 100 rokov.

Zistiť viac

Používanie žiarovo zinkovanej výstužnej ocele sa odporúča nielen na silno zaťažených mostných záveroch, ale zmysluplne aj na všetkých ostatných betónových stavebných prvkoch mosta.

Zistiť viac