Kvalita

Základnou surovinou pre našu prácu je oceľ. Našou úlohou je jej ochrana, a práve na ňu sa zameriavame. Každý krok realizujú a kontrolujú kompetentní pracovníci tak, aby ste sa v rámci spolupráce so spoločnosťou ZINKPOWER Gruppe mohli spoľahnúť na najvyššiu kvalitu a zamerať sa na dôležité úlohy.

Naše zásady

  • Zinkovanie vykonávame podľa noriem STN EN ISO 1461.
  • Všetky prevádzky sú certifikované podľa noriem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.
  • Všetky európske zinkovne vlastnia od novembra 2009 certifikát podľa vyhlásenia o zhode „Ü-Zeichen für DASt-Richtlinie 022“.
  • K dispozícii máme vlastných certifikovaných audítorov, ako aj audítorov od TÜV Nord podľa normy DIN EN 473, ktorí vykonávajú skúšky pomocou magnetickej práškovacej metódy.
  • Všetky fázy procesu sú zdokumentované a prehľadné.
  • Všetky fázy procesu riadia naši kompetentní a odborne vyškolení pracovníci, ktorí sa na ne plne koncentrujú.
  • Dôsledne sa snažíme nielen splniť vaše požiadavky, ale ich aj prekonať. Oceľ sa tak v každej pobočke pozinkuje ponorením do taveniny zinku, ktorej čistý obsah zinku vždy značne prekračoval hodnotu stanovenú v norme DIN EN ISO 1461 a ktorý aj v súčasnosti presahuje požiadavky zinkového kúpeľa triedy 1 smernice DASt-Richtlinie 022.

Poradenstvo, servis a najvyššia kvalita sú kľúčom k vášmu úspechu. Stavte na dôveryhodné partnerstvo so spoločnosťou ZINKPOWER Gruppe!

DIN EN 1090

Všetky európske podniky ZINKPOWER sú cerifikované podľa systému kvality DIN EN 1090.

Výrobcovia nosných oceľových konštrukcií ako aj zámočníctva alebo výrobcovia oceľových konštrukcií, môžu v budúcnosti svoje výrobky v rámci EU štátov dodávať len s označením CE. Táto norma je platná aj pre ochranu proti korózii oceľových konštrukcií. Pre žiarové zinkovanie platí:

certifikácia DASt Richtlinie 022 zavedená v roku 2009, obsahom splňuje rovako požiadavky normy EN 1090. Naše ZINKPOWER zinkovne sú k k tomuto účelu každoročne kontrolované cez ifo –Institut für Oberflächentechnik GmbH (Inštitút pre povrchové úpravy) overované.