Čo je dnes ešte samozrejmosťou?

Pre nás je to žiarové zinkovanie na najvyššej úrovni. Ale ani to nám nestačí. Čo sa okrem toho ráta našim zákazníkom a zamestnancom:
Konáme ...

 • SPOĽAHLIVO
 • … voči zákazníkom

  • Dodržiavanie termínov a rýchle vybavenie zákazky
  • Kompetentná kontaktná osoba
  • Vysoká kvalita zinkovania
  • Vyvážený pomer ceny a výkonu
  • Úspora nákladov na prepravu vďaka konceptom logistiky
  • Zinkujeme podľa normy DIN EN ISO 1461
  • Všetky prevádzky sú certifikované podľa noriem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.
  • Všetky európske zinkovne vlastnia od novembra 2009 certifikát podľa vyhlásenia o zhode „Značka Ü pre smernicu DASt 022“.
  • Ďalšie informácie nájdete tu

   … voči spolupracovníkom

   Najlepšiu kvalitu a servis ponúkajú iba spokojní, angažovaní zamestnanci. Preto je pre nás samozrejmé:

   • Vysoká vlastná zodpovednosť našich zamestnancov
   • Dodržiavanie a kontrolovanie smerníc týkajúcich sa bezpečnosti práce, na každom mieste vo svete
   • Školenia a tréningové programy na zabezpečenie štandardov kvality spoločnosti ZINKPOWER

  … pre zákazníkov a zamestnancov

 • PREUKÁZATEĽNE ...
 • Od založenia podniku v roku 1973 ekologické aspekty rozhodujúcou mierou určovali rozhodnutia pri budovaní skupiny ZINKPOWER. S ohliadnutím sa na dnešok ešte pozoruhodnejšie: centrálny význam ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti, ktorá bola už včas ukotvená vo vlastnej firemnej filozofii. Na iniciatívu zakladateľa Williho Kopfa bola od začiatku jednou z hnacích síl pri budovaní podniku – v čase, keď ekologický pohyb v Nemecku sotva existoval a téma ochrany životného prostredia nijako nezastávala hodnotu v kovospracujúcom priemysle, ktorú má dnes.

  Myslíme ekologicky.

 • SOCIÁLNOU ...
 • Sociálnou angažovanosťou

  O zodpovednosti nielen hovoríme, ale ju aj preberáme:

  Každý rok sa angažujeme v početných sociálnych projektoch v miestnom prostredí našich závodov. Dôraz pritom kladieme najmä na podporu detí, ktoré sú na ňu odkázané, aby dostali rovnakú šancu na vzdelanie a účasť na spoločenskom živote.

 • OTVORENE ...
 • Naším mottom bolo od začiatku: Zinkovanie bez hraníc. To pre nás znamená: celoplošná dosiahnuteľnosť, servis od skrutky až po oceľový nosník a priame jednanie so všetkými zákazníkmi, nezávisle od ich obratu.

  Naším mottom od začiatku bolo: Zinkovanie bez hraníc.

 • FAMILIÁRNE
 • … pre zákazníkov:

  • Štandard skupiny: Rovnaká kvalita žiarového zinkovania na každom mieste na svete.
  • Spojenie našej skupiny nás robí silnými, aj finančne. Ako líder na trhu sme schopní splniť každú úlohu, nezávisle od jej komplexnosti, v jednotne vysokej kvalite a s rozsiahlym servisom z každého závodu. Včasné dodanie – tam, kde náš zákazník potrebuje!
  • Stredne veľká, rodinná spoločnosť.

  … pre zamestnancov:

  • ploché hierarchické štruktúry
  • dlhodobé podnikateľské zámery
  • plynulé investovanie do zariadení, budov a pracovných prostriedkov
 • S REŠPEKTOM
 • Základom dobrej spolupráce je dôveryhodná komunikácia. Kľúčom k úspechu je brať svojho miestneho partnera vážne a správať sa k nemu tak, ako by sme chceli, aby sa správali k nám.

… voči zákazníkom

 • Dodržiavanie termínov a rýchle vybavenie zákazky
 • Kompetentná kontaktná osoba
 • Vysoká kvalita zinkovania
 • Vyvážený pomer ceny a výkonu
 • Úspora nákladov na prepravu vďaka konceptom logistiky
 • Zinkujeme podľa normy DIN EN ISO 1461
 • Všetky prevádzky sú certifikované podľa noriem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.
 • Všetky európske zinkovne vlastnia od novembra 2009 certifikát podľa vyhlásenia o zhode „Značka Ü pre smernicu DASt 022“.
 • Ďalšie informácie nájdete tu

  … voči spolupracovníkom

  Najlepšiu kvalitu a servis ponúkajú iba spokojní, angažovaní zamestnanci. Preto je pre nás samozrejmé:

  • Vysoká vlastná zodpovednosť našich zamestnancov
  • Dodržiavanie a kontrolovanie smerníc týkajúcich sa bezpečnosti práce, na každom mieste vo svete
  • Školenia a tréningové programy na zabezpečenie štandardov kvality spoločnosti ZINKPOWER

… pre zákazníkov a zamestnancov

Od založenia podniku v roku 1973 ekologické aspekty rozhodujúcou mierou určovali rozhodnutia pri budovaní skupiny ZINKPOWER. S ohliadnutím sa na dnešok ešte pozoruhodnejšie: centrálny význam ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti, ktorá bola už včas ukotvená vo vlastnej firemnej filozofii. Na iniciatívu zakladateľa Williho Kopfa bola od začiatku jednou z hnacích síl pri budovaní podniku – v čase, keď ekologický pohyb v Nemecku sotva existoval a téma ochrany životného prostredia nijako nezastávala hodnotu v kovospracujúcom priemysle, ktorú má dnes.

Myslíme ekologicky.

Sociálnou angažovanosťou

O zodpovednosti nielen hovoríme, ale ju aj preberáme:

Každý rok sa angažujeme v početných sociálnych projektoch v miestnom prostredí našich závodov. Dôraz pritom kladieme najmä na podporu detí, ktoré sú na ňu odkázané, aby dostali rovnakú šancu na vzdelanie a účasť na spoločenskom živote.

Naším mottom bolo od začiatku: Zinkovanie bez hraníc. To pre nás znamená: celoplošná dosiahnuteľnosť, servis od skrutky až po oceľový nosník a priame jednanie so všetkými zákazníkmi, nezávisle od ich obratu.

Naším mottom od začiatku bolo: Zinkovanie bez hraníc.

… pre zákazníkov:

 • Štandard skupiny: Rovnaká kvalita žiarového zinkovania na každom mieste na svete.
 • Spojenie našej skupiny nás robí silnými, aj finančne. Ako líder na trhu sme schopní splniť každú úlohu, nezávisle od jej komplexnosti, v jednotne vysokej kvalite a s rozsiahlym servisom z každého závodu. Včasné dodanie – tam, kde náš zákazník potrebuje!
 • Stredne veľká, rodinná spoločnosť.

… pre zamestnancov:

 • ploché hierarchické štruktúry
 • dlhodobé podnikateľské zámery
 • plynulé investovanie do zariadení, budov a pracovných prostriedkov

Základom dobrej spolupráce je dôveryhodná komunikácia. Kľúčom k úspechu je brať svojho miestneho partnera vážne a správať sa k nemu tak, ako by sme chceli, aby sa správali k nám.

Je to pre nás samozrejmé.