Menü

Čo je dnes ešte samozrejmosťou?

Pre nás je to žiarové zinkovanie na najvyššej úrovni. Ale ani to nám nestačí. Čo sa okrem toho ráta našim zákazníkom a zamestnancom:
Konáme ...

Preukázateľne dôsledne

Myslíme ekologicky.

Sociálnou angažovanosťou

O zodpovednosti nielen hovoríme, ale ju aj preberáme:

Každý rok sa angažujeme v početných sociálnych projektoch v miestnom prostredí našich závodov. Dôraz pritom kladieme najmä na podporu detí, ktoré sú na ňu odkázané, aby dostali rovnakú šancu na vzdelanie a účasť na spoločenskom živote.

… pre zákazníkov:

  • Štandard skupiny: Rovnaká kvalita žiarového zinkovania na každom mieste na svete.
  • Spojenie našej skupiny nás robí silnými, aj finančne. Ako líder na trhu sme schopní splniť každú úlohu, nezávisle od jej komplexnosti, v jednotne vysokej kvalite a s rozsiahlym servisom z každého závodu. Včasné dodanie – tam, kde náš zákazník potrebuje!
  • Stredne veľká, rodinná spoločnosť.

… pre zamestnancov:

  • ploché hierarchické štruktúry
  • dlhodobé podnikateľské zámery
  • plynulé investovanie do zariadení, budov a pracovných prostriedkov

Základom dobrej spolupráce je dôveryhodná komunikácia. Kľúčom k úspechu je brať svojho miestneho partnera vážne a správať sa k nemu tak, ako by sme chceli, aby sa správali k nám.

Je to pre nás samozrejmé.