Menü
  • ZINKPOWER selbstverständlich Fairplay im Korrosionsschutz.

Čo je dnes ešte samozrejmosťou?

Pre nás je to žiarové zinkovanie na najvyššej úrovni. Ale ani to nám nestačí. Čo sa okrem toho ráta našim zákazníkom a zamestnancom:
Konáme ...

Preukázateľne dôsledne

Myslíme ekologicky.

Sociálnou angažovanosťou

O zodpovednosti nielen hovoríme, ale ju aj preberáme:

Každý rok sa angažujeme v početných sociálnych projektoch v miestnom prostredí našich závodov. Dôraz pritom kladieme najmä na podporu detí, ktoré sú na ňu odkázané, aby dostali rovnakú šancu na vzdelanie a účasť na spoločenskom živote.

… pre zákazníkov:

  • Štandard skupiny: Rovnaká kvalita žiarového zinkovania na každom mieste na svete.
  • Spojenie našej skupiny nás robí silnými, aj finančne. Ako líder na trhu sme schopní splniť každú úlohu, nezávisle od jej komplexnosti, v jednotne vysokej kvalite a s rozsiahlym servisom z každého závodu. Včasné dodanie – tam, kde náš zákazník potrebuje!
  • Stredne veľká, rodinná spoločnosť.

… pre zamestnancov:

  • ploché hierarchické štruktúry
  • dlhodobé podnikateľské zámery
  • plynulé investovanie do zariadení, budov a pracovných prostriedkov

Základom dobrej spolupráce je dôveryhodná komunikácia. Kľúčom k úspechu je brať svojho miestneho partnera vážne a správať sa k nemu tak, ako by sme chceli, aby sa správali k nám.

Je to pre nás samozrejmé.