Menü
 • ZINKPOWER selbstverständlich Fairplay im Korrosionsschutz.

Čo je dnes ešte samozrejmosťou?

Pre nás je to žiarové zinkovanie na najvyššej úrovni. Ale ani to nám nestačí. Čo sa okrem toho ráta našim zákazníkom a zamestnancom:
Konáme ...

… voči zákazníkom

 • Dodržiavanie termínov a rýchle vybavenie zákazky
 • Kompetentná kontaktná osoba
 • Vysoká kvalita zinkovania
 • Vyvážený pomer ceny a výkonu
 • Úspora nákladov na prepravu vďaka konceptom logistiky
 • Zinkujeme podľa normy DIN EN ISO 1461
 • Všetky prevádzky sú certifikované podľa noriem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001.
 • Všetky európske zinkovne vlastnia od novembra 2009 certifikát podľa vyhlásenia o zhode „Značka Ü pre smernicu DASt 022“.
 • Ďalšie informácie nájdete tu

  … voči spolupracovníkom

  Najlepšiu kvalitu a servis ponúkajú iba spokojní, angažovaní zamestnanci. Preto je pre nás samozrejmé:

  • Vysoká vlastná zodpovednosť našich zamestnancov
  • Dodržiavanie a kontrolovanie smerníc týkajúcich sa bezpečnosti práce, na každom mieste vo svete
  • Školenia a tréningové programy na zabezpečenie štandardov kvality spoločnosti ZINKPOWER

… pre zákazníkov a zamestnancov

Od založenia podniku v roku 1973 ekologické aspekty rozhodujúcou mierou určovali rozhodnutia pri budovaní skupiny ZINKPOWER. S ohliadnutím sa na dnešok ešte pozoruhodnejšie: centrálny význam ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti, ktorá bola už včas ukotvená vo vlastnej firemnej filozofii. Na iniciatívu zakladateľa Williho Kopfa bola od začiatku jednou z hnacích síl pri budovaní podniku – v čase, keď ekologický pohyb v Nemecku sotva existoval a téma ochrany životného prostredia nijako nezastávala hodnotu v kovospracujúcom priemysle, ktorú má dnes.

Myslíme ekologicky.

Sociálnou angažovanosťou

O zodpovednosti nielen hovoríme, ale ju aj preberáme:

Každý rok sa angažujeme v početných sociálnych projektoch v miestnom prostredí našich závodov. Dôraz pritom kladieme najmä na podporu detí, ktoré sú na ňu odkázané, aby dostali rovnakú šancu na vzdelanie a účasť na spoločenskom živote.

Naším mottom bolo od začiatku: Zinkovanie bez hraníc. To pre nás znamená: celoplošná dosiahnuteľnosť, servis od skrutky až po oceľový nosník a priame jednanie so všetkými zákazníkmi, nezávisle od ich obratu.

Naším mottom od začiatku bolo: Zinkovanie bez hraníc.

… pre zákazníkov:

 • Štandard skupiny: Rovnaká kvalita žiarového zinkovania na každom mieste na svete.
 • Spojenie našej skupiny nás robí silnými, aj finančne. Ako líder na trhu sme schopní splniť každú úlohu, nezávisle od jej komplexnosti, v jednotne vysokej kvalite a s rozsiahlym servisom z každého závodu. Včasné dodanie – tam, kde náš zákazník potrebuje!
 • Stredne veľká, rodinná spoločnosť.

… pre zamestnancov:

 • ploché hierarchické štruktúry
 • dlhodobé podnikateľské zámery
 • plynulé investovanie do zariadení, budov a pracovných prostriedkov

Základom dobrej spolupráce je dôveryhodná komunikácia. Kľúčom k úspechu je brať svojho miestneho partnera vážne a správať sa k nemu tak, ako by sme chceli, aby sa správali k nám.

Je to pre nás samozrejmé.