Logistika

Navyše k našej ponuke protikoróznej ochrany, ako napríklad žiarové zinkovanie, práškové lakovanie a duplexné systémy vyvíjame a realizujeme regionálne, nadregionálne a medzinárodné koncepty logistiky pre našich zákazníkov individuálne podľa vašej potreby a prispôsobujeme ich na váš projekt oceľovej alebo kovovej konštrukcie.

Balík našich služieb

 • Organizácia logistiky – všetko na jednom mieste
  Žiarové zinkovanie, servis a logistika pod jednou strechou. Prostredníctvom našej strategickej siete a našich pobočiek po celom svete môžeme žiarové zinkovanie vašich výrobkov zabezpečiť tak, aby bola prepravná trasa čo najkratšia a aby ste ušetrili náklady a čas, čím prispejeme k ochrane životného prostredia.
 • Včasné dodanie na staveniská
  Dodržiavanie termínov a dodávka žiarovo zinkovaného materiálu alebo materiálu s práškovým lakovaním priamo k vám na stavenisko
 • Dodávka zmontovateľných pozinkovaných konštrukcií na stavbu
  Aby bolo možné optimálne podporiť časový plán vášho projektu oceľovej alebo kovovej konštrukcie, dostanete vaše konštrukčné diely s protikoróznou ochranou dodané konštrukčne pripravené
 • Prechodné uskladnenie
  Flexibilné a odborné skladovanie žiarovo zinkovaných oceľových alebo kovových konštrukcií

Výhody pre vás

 • Zníženie vašich nákladov na logistiku vďaka nekomplikovanému spracovaniu priamo s pozinkovňou
 • Ekologické vďaka zosúladeným trasám a zredukovaniu nepotrebných ciest
 • Kontaktný partner pre celý proces protikoróznej ochrany, všetko pod jednou strechou
 • Celosvetová sieť pozinkovní pre individuálne logistické riešenia

Zvoz materiálu a zberné miesto

Samozrejme ponúkame aj regionálny zvoz materiálu. Oceľové a kovové konštrukčné diely, ako aj konštrukcie sa vyzdvihnú u vás a dodajú znova žiarovo zinkované. Okrem toho existujú aj centrálne zberné miesta, ktoré pravidelne navštevujeme. Tým sa pre vás poskytujú nekomplikované riešenia na transport vášho žiarovo zinkovaného tovaru.