PRE KONŠTRUKT­ÉROV - KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY

KONŠTRUKČNÉ ZÁSADY PRE ŽIAROVÉ ZINKOVANIE

 • Môžete zinkovať všetky nízkouhlíkové ocele, niektoré nízkolegované ocele, liatinu a oceľové odliatky.
 • Môžete zinkovať veľké množstvo výrobkov rozličných tvarov, veľkostí a hmotností. Pokiaľ máte neobvyklý výrobok, je lepšie to s našou zinkovňou vopred konzultovať.
 • Dodržujte konštrukčné návody týkajúce sa odvzdušňovacích a výtokových otvorov pri dutých dieloch.
 • Zaistite dostatočnú vôľu zodpovedajúcu štvornásobku hrúbky povlaku na spojovacích dieloch so závitom.
 • V závislosti na sile materiálu zaistite vždy minimálne 1 mm vôľu u všetkých plôch určených k zlícovaniu.
 • Pri zváraní nepoužívajte silikónové roztoky proti rozstreku zvarov. Žiarové zinkovanie na týchto miestach neprebehne.
 • Otryskáním odstráňte formovací piesok z odliatkov. Žiárové zinkovanie neprebehne na miestach kde je piesok.
 • Pokiaľ je to možné, vyhnite se preplátovaným povrchom. Pokiaľ to nieje možné, je potrebné dodržať odporúčanie týkajúce sa odvzdušnenia.
 • Myslite na to, že zinkovňa musí býť schopná zdvíhať a otáčať vaš výrobok. Uistite sa, že sú zaistené zdvíhacie body, ktoré je možné použiť.
 • Nevyžadujte od zinkovne, aby zinkovala výrobky, ktoré sú veľmi pevné v jednej osi a v druhej nie. Takmer vždy dôjde k ich deformácii.
 • Vyhnite sa rozmerným nevystuženým plochám z tenkého plechu. S veľkou pravdepodobnosťou sa budú deformovať.
 • Pokiaľ je nutné žiarovo pozinkovanú oceľ rezať alebo zvárať, zabráňte vdychovaniu vytvárajúcich sa zinkových pár.

NÁTOKOVÉ A ODVETRÁVACIE OTVORY

Bez otvorov nieje možné zinkovanie dutých konštrukcií vzľadom na nebezpečie explózie. Rozdelenie a veľkosť otvorov ovplyvňuje rovnako aj kvalitu zinkovania.