Zinkovanie betonárskej ocele

Betón sa používa pre rozličné projekty pozemného staviteľstva a kompletné mostné konštrukcie. Pritom je vystavený rozličným zaťaženiam, ktoré umožňujú vnútri ležiacej výstužnej oceli korodovať.

Tým dochádza k odlupovaniu betónu so zodpovedajúcimi následnými škodami. Tomuto mechanizmu účinku sa môže dlhodobo bezpečne zabrániť použitím žiarovo zinkovanej výstužnej ocele.