NOVÉ MYSLENIE PRI ZÁSOBOVANÍ ENERGIOU

Energetická a plynová kríza, stúpajúce požiadavky pri zameraní sa na klimatickú neutralitu: Odvetvie pozinkovania sa nachádza v centre rozsiahlej priemyselnej transformácie. Spoločnosť ZINKPOWER jej čelí s vysokou mierou vlastnej iniciatívy a prestavenia svojich dvoch pobočiek v Štajersku!

VYUŽÍANIE ENERGIE Z VODNEJ ENERGIE

V pobočke Sinabelkirchen spoločnosť ZINKPOWER prevádzkuje najväčší pozinkovací kúpeľ v Rakúsku. To znamená: 606 ton zinku sa musí udržiavať nepretržite v tekutom stave pri minimálnej teplote 450 stupňov Celsia. Aby tu bolo možné vybudovať sebestačné zásobovanie vykurovaním a pritom využívať prírodné energetické zdroje krajiny, spoločnosť ZINKPOWER investovala do prestavby pozinkovacieho zariadenia. Od februára 2023 sa naša pobočka Sinabelkirchene teraz elektricky vykuruje namiesto plynu prúdom z vodnej energie. 

Dodatočná výhoda: Využívanie prúdu neutrálneho z hľadiska CO2 vedie k zníženiu produkcie CO2 na pobočke o približne 1 550 ton za rok!

ZLEPŠOVANIE BEZPEČNOSTI ZÁSOBOVANIA PROSTREDNÍCTVOM BIOPLYNU

Hoci Rakúsko mohlo v poslednej dobe zreteľne znížiť svoju závislosť od ruského plynu, riziká v zásobovaní pre rakúske priemyselné podniky pri (vykurovacej) energii sú ešte vždy vysoké. Ako prvý podnik zaoberajúci sa žiarovým pozinkovaním v krajine spoločnosť ZINKPOWER od septembra 2022 používa na pobočke Gratkorn na zásobovanie plynom biometán. Biometán pochádza z najväčšieho rakúskeho bioplynového zariadenia v Margarethen am Moos. Vyrába sa výlučne z agrárnych zvyškových látok a má fyzikálne vlastnosti, ktoré sú identické s vlastnosťami zemného plynu.

Tým je pobočka ZINKPOWER Gratkorn aktuálne schopná pokryť kompletnú vlastnú potrebu s lokálnymi biozdrojmi a v rámci celého odvetvia žiarového pozinkovania zaujíma priekopnícku funkciu. Želaný vedľajší efekt: Využívaním biometánu bolo možné na pobočke znížiť stopu CO2 o viac ako 520 ton ročne. Pobočka ZINKPOWER Gratkorn je takto dnes pozinkovňou s najmenšou stopou CO2 v Rakúsku!

Želaný vedľajší efekt: Využívaním biometánu bolo možné na pobočke znížiť stopu CO2 o viac ako 520 ton ročne. Pobočka ZINKPOWER Gratkorn je takto dnes pozinkovňou s najmenšou stopou CO2 v Rakúsku!

Pre rakúsky región Štajersko pomocou týchto opatrení zabránime produkcii 2 070 ton CO2/ročne ​

Pictures Copyright: Andrew Mayovskyy I Rike_