Pre konštruk­térov - výstuže

Pri použití rohových výstuží sa pokúste zaistiť, aby výstuž končila blízko príruby základného členu tak, aby zinok mohol odtekať okolo konca výstuže.

Pri výstužiach I profilov a U profilov sa uistite, či sú rohy výstuží zoseknuté, aby bol zinku umožnený odtok.

Pri použití vnútorných vzpier, napr. medzi základňou a vertikálnym členom, zaistite, aby vzpery boli skosené tak, aby bol zinku z priestoru za vzperou umožnený odtok.

Pri použití vnútornej prepážky napr. pri vystužení krabice alebo uzavretého štvoruholníkového priestoru jäkla sa uistite, že sú dostatočne skosené rohy. U rozmernejších jäklov je treba spolu so skosenými rohmi použiť výstuž s centrálnym otvorom. Nikdy nenavrhujte plochu, ktorá by prehradila a uzavrela vnútorný prierez. Pri zinkovaní to môže byť nebezpečné.

Pri navrhování alebo konštruovaní rohových výstuží alebo podobných konštrukčných dielov dosiahnete pri žiarovom zinkovaní lepší výsledok, pokiaľ vyvŕtate otvory na miestach, ktoré uvádza obrázok.

© Institut Feuerverzinken, Asociace českých a slovenských zinkoven