• ZINKPOWER Brunn anno 1950

Pioniersky výkon

„Láska medzi železom a kyslíkom je na ujmu, pretože vytvára hrdzu, na ktorej likvidáciu nie je nikdy dostatok zbraní.“ Táto žaloba pochádza z učebnice „Chemická úprava materiálov“ z roku 1877.

Na začiatku 20. storočia, keď bol z dôvodu vojny nedostatok medi, vznikla vysoká potreba kotlov na bielizeň zo železného plechu. Aby bolo možné tieto chrániť pred hrdzou, založil Heinrich Bablik v roku 1916 v Brunn am Gebirge žiarovú zinkovňu a položil tak základný kameň pre priemyselné námezdné zinkovanie. Jeho synovia, Dr. Hans Bablik a Prof. Dr. Heinz Bablik, prevzali podnik a v roku 1926 založili zinkovňu BBB – die Brunner Verzinkerei Brüder Bablik.

Toto miesto sa stalo skoro Mekkou pre žiarové zinkovanie a prof. Heinz Bablik sa stál pápežom pre túto metódu. 100 rokov po založení sa môže žiarové zinkovanie používať dnes takmer neobmedzene. Zo zinkovne Brunner Verzinkerei Brüder Bablik sa stala spoločnosť ZINKPOWER Brunn, v ktorej logu ešte dnes tri písmená B pripomínajú pôvod podniku.

ZINKPOWER Brunn