Green Dip Galvanizing
Menü
 • Bei ZINKPOWER wird aus hot-dip-galvanizing - green-dip galvanizing

Green-dip-galvanizing/Ochrana životného prostredia

Myslíme ekologicky. V spoločnosti ZINKPOWER Gruppe prísne dodržiavame environmentálne normy. Aj v krajinách, v ktorých sa na ekologické hľadisko berie menší ohľad, sú zákonné ustanovenia nižšie alebo vôbec neexistujú.

Aj v oblasti ochrany životného prostredia sme nastavili nové štandardy – s koncepciami, ktoré sú hospodárne a udržateľné a ktoré garantujú prvotriedne výsledky. Spoločnosť ZINKPOWER Gruppe preto z hot dip galvanizing – anglického pojmu pre žiarové zinkovanie – vytvorila termín green-dip-galvanizing.

Naše zásady

 • Zodpovedný prístup k životnému prostrediu je základným kameňom našej podnikovej filozofie.
 • Naše podniky sú certifikované podľa normy DIN EN ISO 14001 – celosvetovo uznávaného dokladu pre angažovanú ochranu životného prostredia v prevádzkach.
 • Konzekventné používanie najmodernejších technológií vo všetkých zariadeniach.
 • Každá investícia sa skúma podľa spotreby energie a súladu so životným prostredím.
 • Vlastný tím odborníkov plánuje a optimalizuje výrobné zariadenia, ktoré sú prevádzkované bez odpadových vôd.
 • Odpadové teplo sa opätovne získava prostredníctvom výmenníka tepla a znovu sa využíva.
 • Zvyšné a recyklovateľné materiály sa zhromažďujú, vracajú alebo recyklujú.
 • Viac informácií o ochrane životného prostredia v spoločnosti ZINKPOWER Gruppe nájdete tu:
  www.green-dip-galvanizing.com

Žiarové zinkovanie v spoločnosti ZINKPOWER Gruppe je ekologické a zaručuje najvyššiu kvalitu. Nechajte aj vy pozinkovať svoje komponenty trvalo udržateľným a progresívnym spôsobom!