Žiarové zinkovanie

Oceľ je fascinujúca. K jej korózii prispieva klíma a znečistenie ovzdušia. Žiarové zinkovanie rentabilnou a ekologickou ochranou predlžuje životnosť ocele.

Výhody

  • dlhodobá protikorózna ochrana
  • vysoké mechanické zaťaženie
  • dokonalá všestranná ochrana, a to aj v dutinách a na hranách
  • katódová protikorózna ochrana
  • atraktívny vzhľad
  • vysoká hospodárnosť
  • bez potreby údržby
  • dobrá environmentálna rovnováha, ekologický proces

Proces

Pri žiarovom zinkovaní sa oceľ po vhodnej úprave ponorí do približne 450 °C horúcej taveniny zinku. Zinok a oceľ tak navzájom reagujú. Na povrchu ocele sa vytvorí zliatina železa a zinku. Týmto neoddeliteľným prepojením zinku a ocele tak vznikne ochrana, ktorá sa výrazne líši od ostatných procesov. Povrchy ošetrené žiarovým zinkovaním sú chránené nielen pred vplyvom vetra a počasia, ale aj optimálne pred mechanickým zaťažením, a to po desaťročia. Za bežných podmienok chráni žiarové zinkovanie pred koróziou až 50 rokov a aj pri vyššom zaťažení dosahuje dĺžka trvania ochrany spravidla viac ako 25 rokov.

Film o žiarovom zinkovaní