Fasády

Žiarovo zinkované obvodové plášte budov sú už roky architektonicky v trende a okúzľujú početnými výhodami:

  • ponúkajú trvalú protikoróznu ochranu,
  • nevyžadujú údržbu
  • a sú odolné proti poveternostným vplyvom.
  • Podľa prevládajúcich svetelných pomerov menia vzhľad budovy.

Typická konštrukcia žiarovo zinkovanej fasády pozostáva z izolačnej vrstvy, spodnej konštrukcie, zadného odvetrávania a vlastného viditeľného obloženia fasády.

Požiadavky a zásady na skúšanie pre tento druh vonkajších obložení stien sú definované v norme DIN 18516-1. Od júna 2010 sa žiarovo zinkované stavebné produkty, ktoré sa používajú v prevetrávanej fasáde budovy, regulujú v tejto norme. To platí pre nosnú konštrukciu, obloženie fasády a tiež pre spojovacie a upevňovacie prvky. Žiarové zinkovanie sa musí realizovať podľa normy DIN EN ISO 1461 vo spojení so smernicou DASt 022.