Slovenská republika
ZINKPOWER Malacky s.r.o.

Skupiny výrobkov

ZINKPOWER Malacky bola v roku 1996 uvedená do prevádzky a odvtedy je vaším spoľahlivým partnerom okolo protikoróznej ochrany kovových a oceľových konštrukcií. Doplňujúco ku klasickej metóde protikoróznej ochrany, žiarovému zinkovaniu, patria k portfóliu produktu tiež práškové lakovanie, ako aj duplexné systémy vo forme ZINKPOWER Coating. ZINKPOWER Malacky ležia blízko slovenského hlavného mesta Bratislava. Pozinkovňa poskytuje zvozové služby na západné Slovensko.

Žiarové zinkovanie:
Prostredníctvom nášho združenia firiem môžeme zinkovať konštrukčné diely do dĺžky 15,5 m, šírky 2,2 m, hĺbky 3,2 m a s kusovou hmotnosťou do 12 ton.

Práškové lakovanie v duplexnom systéme: ZINKPOWER Coating Standard, Premium a Extreme
Tieto exkluzívne riešenia ZINKPOWER pre žiarové zinkovanie + práškové lakovanie pod jednou strechou sú ponúkané výlučne z našich žiarových zinkovní. ZINKPOWER Coating ponúka tri podstatné rozdiely:
Druh práškového lakovania sa zosúlaďuje na príslušné požiadavky kategórie korózie (do C5-M) prevládajúcej na mieste montáže a je kontrolovaný renomovanými výskumnými inštitútmi. Ochranná doba našich systémov ZINKPOWER Coating je podstatne dlhšia, ako pri systémoch protikoróznej ochrany, ktoré sa pripravujú tryskaním so zníženým tlakom alebo fosforečnanom železnatým na ďalšiu povrchovú úpravu. A celkom podľa motta – jednoducho, perfektne, spoľahlivo – ponúkame žiarové zinkovanie s práškovým lakovaním ako všetko na jednom mieste pod jednou strechou.

Rozmer vane: 7,0 x 1,8 x 3,0 m

Továrenská 17
SK-901 01 Malacky
Telefón +421 / 34 773 1837
Fax -
malacky@zinkpower.com

Príjem a výdaj tovaru:

Pondelok– Piatok   6 - 16 hod.

Servis

  • Expresný servis
  • Poradenstvo v konštrukčnej fáze
  • Poradenstvo k protikoróznej ochrane
  • Podpora pri kolaudáciách stavby
  • Zvozové služby na západné Slovensko
  • Organizovanie transportov
  • Vývoj a presadenie logistických konceptov
  • Dodávka konštrukčných dielov na staveniská
  • Balenie
  • Dočasné skladovanie

Váš partner:

Ľubomír Machovič
Vedenie prevádzky/odbyt
Telefón +421 / 34 774 2822
Ondrej Bízik
Vedúci výroby
Telefón +421 / 903 491 182

Prevziať firemný prospekt