Film "Verzinken ohne Grenzen"

Film o žiarovom zinkovaní

Film o práškovom lakovaní