Přehled všech dokumentů ke stažení

Zde najdete naše všeobecné obchodní podmínky a doplňkové informace o žárovém zinkování. Mimo jiné tu také získáte podrobné informace o našich duplexních systémech Zinkpower Coating (povlakové systémy Zinkpower) a Zinek+barva Že nevíte, co si představit pod pojmem Green-dip-Galvanizing (zelená galvanizace)? Zde najdete odpověď.

Obchodní podmínky

TECHNICKÉ LISTY

Certifikace a normy NORMY, KTERÝMI SE ŘÍDÍME

Moderní úroveň našich zinkoven dává předpoklady pro vytváření kvalitních povlaků. Nově vydaná norma "ČSN EN ISO 1461 - Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných a ocelových výrobcích" je identická s normami platnými v celé Evropě, takže pokud jde o tloušťky, vlastnosti, vzhled i měření povlaků existuje v České republice předpoklad k jednotnému sledování kvality vytvářených povlaků.

V oblasti ochrany životního prostředí je na všech našich provozech standardem certifikace ISO 14001. Ale jdeme ještě dále v „zelené barvě“ k eliminaci dopadů na životní prostředí. Proto ve skupině ZINKPOWER platí vlastní přísné ekologické standardy. Určujeme nová měřítka – s koncepcemi, které jsou ekonomické a trvalé a zaručují prvotřídní výsledky. Ve skupině ZINKPOWER se tak z hot dip galvanizing – anglického pojmu pro žárové zinkování – stalo green-dip-galvanizing naleznete zde.

Certifikace 9001 : 2008

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI

Nové nároky stavebních firem vedly v roce 2003 k certifikaci " Ü Zeichen" dle "Stavební normy A 2002/1 pro zinkované stavební díly z nelegovaných profilů válcovaných za tepla a zinkovanou ocelolitinu".

Inspektora povrchových úprav

Odbornou způsobilost personálu dokládá certifikát DIN CERTCO.