• ZINKPOWER Brunn anno 1950

Pioneering achievement

„Láska mezi železem a kyslíkem je zdrojem našeho velkého soužení, neb plodem této lásky jest rez, k jejímuž zkrocení nemáme dostatečně účinnou zbraň.“ Tento nářek pochází z učebnice „Chemické chování surovin“ z roku 1877.

Na počátku 20. století se kvůli válkám nedostávalo mědi, vznikla vysoká poptávka po kotlích na prádlo ze železného plechu. S cílem ochránit je před korozí založil Heinrich Bablik v roce 1916 v Brunn am Gebirge žárovou zinkovnu a položil tak základní kámen průmyslovému námezdnímu zinkování. Podnik převzali jeho synové Dr. Hans Bablik a prof. Dr. Heinz Bablik, kteří v roce 1926 založili firmu BBB – Brunner Verzinkerei Brüder Bablik.

Brzy se tohle místo stalo Mekkou žárového zinkování, prof. Heinz Bablik pak papežem této metody. Dnes 100 let po založení lze žárové zinkování použít takřka neomezeně. Z brunnerské zinkovny bratří Bablikových se stala zinkovna ZINKPOWER Brunn, v jejímž logu jsou dodnes tři písmena B coby upomínka na původ podniku.

ZINKPOWER Brunn