Menü
  • Apollo-Brücke bei Bratislava mit feuerverzinktem Stahl

Pro konstruktéry - zavěšení dílu

Výtokové a odvětrávací otvory umístit pokud možno svisle pod zavěšovacími otvory.