Pro konstruk­téry - zavěšení dílu

Výtokové a odvětrávací otvory umístit pokud možno svisle pod zavěšovacími otvory.