Cena a způsob kalkulace

  • Mezi přednosti žárového zinkování patří bezesporu i nízká cena a nízké udržovací náklady.
  • Cena je kalkulována podle váhového vytížení jednoho ponoru do zinkové lázně.
  • Cena je stanovena za 1 kg pozinkovaného zboží. Výrobky jsou váženy po pozinkování.
  • Přestože jsou pořizovací náklady na ochranu ocelových dílů žárovým zinkem a ochrannými nátěrovými systémy srovnatelné, dostaví se zásluhou dlouhé životnosti zinkové ochrany významný ekonomický efekt již při první nutné opravě ocelových konstrukcí, chráněných nátěrovými systémy (náklady na odstranění staré barvy, nový nátěr, stavba lešení a další náklady spojené s odstávkou).

Zvolte si prosím zinkovnu pro poptávku