Rady zákazníkům

 • Pokud si nejste jistí, poraďte se s zinkovnou o konstrukci.
 • Nikdy neposílejte do zinkovny neodvzdušněné duté profily. Během konstrukce myslete na bezpečnost. Nikdy nezapomeňte, že duté profily ponořené do zinkovací lázně, explodují a mohlo by dojít ke zranění.
 • S žárově pozinkovanou ocelí můžete manipulovat bez obav z kontaminace zinkovým povlakem.
 • Měli byste vědět, že v ohni povlak žárového zinku:

- Nehoří
- Nevytváří toxické výpary
- Žádným způsobem nechrání ocel před ohněm
- Neohrožuje požárníky

 • Povlak žárového zinku má vně i uvnitř výrobku stejnou tloušťku, proto dosáhnete stejné protikorozní ochrany vně i uvnitř dutých částí.
 • Zinek zajistí oceli protikorozní ochranu a šetří vaše peníze prodloužením životnosti.

Žádáme o dodržení:

 • Díly dodávejte na povrchu bez olejů, tuků, barev, strusky apod., případně jejich zbytků. Tyto materiály nemohou být odstraněny mořením a způsobují chyby při zinkování.
 • Oceli s nevhodným obsahem Si jsou náchylné k tvorbě silného, křehkého zinkového povlaku, který může mít šedý, nelesklý vzhled. Proto žádejte od svého dodavatele oceli materiály “vhodné pro žárové zinkování”.
 • Při konstruování se vyhněte špatně manipulovatelným konstrukcím.
 • Maximální rozměr materiálu pro zinkování je 6,5 x 1,6 x 2,4 m pro sedmimetrové vany Ostrava a Roudnice a 13,5 x 1,7 x 2,5 m pro 14-ti metrovou vanu Promptus Děčín

Kde je možné povlak žárového zinku použít?

 • Téměř v jakýchkoliv dostatečně větraných vnitřních prostředích
 • Téměř v jakémkoliv vnějším prostředí
 • V kontaktu se studenou, tvrdou vodou
 • V kontaktu s tvrdou vodou do 60 ° C
 • V mnoha typech půd (dle rady odborníků AČSZ)
 • V kontaktu s většinou typů dřev (dle rady odborníků AČSZ)
 • V kontaktu s většinou kovů, ale ne při trvalém ponoření
 • Při teplotách do 200°C v případě stálého provozu, krátkodobě do 275°C

Nikdy byste neměli použít samotný povlak žárového zinku k protikorozní ochraně oceli:

 • V kyselých roztocích
 • V silně alkalických roztocích

Jaké informace byste měli zinkovně poskytnout?

 • Složení ocele
 • Označení významných ploch
 • Nákres označující místa, kde drsnost povrchu může bránit zamýšlenému užití
 • Srovnávací vzorky stanovující požadovanou kvalitu
 • Požadavky na speciální předúpravu