Menü
  • ZINKPOWER selbstverständlich Fairplay im Korrosionsschutz.

Co je dnes také samozřejmostí?

Pro nás je to žárové zinkování na nejvyšší úrovni. Ale ani to nám nestačí. Jen s tím se ale nedokážeme spokojit. Co je kromě toho pro nás důležité ve vztahu k našim zákazníkům a zaměstnancům: Jednáme...

... ANGAŽOVANÍ

Nemluvíme jen o zodpovědnosti, nýbrž ji přebíráme:

Každý rok se angažujeme v mnoha sociálních projektech v okolí našich závodů. Důraz je zde kladen hlavně na podporu dětí, které jsou na podpoře závislé, aby měly stejné šance na vzdělání a tím i na lepší společenský život.

… pro zákazníky:

  • Standard skupiny: stejná kvalita zinkování na každém místě ve světě
  • Sdružení našich skupin nás dělá silnými i finančně. Jako dominující společnost na trhu jsme schopni z každého závodu ve světě bez ohledu na komplexitu vyplnit každý úkol při dodržení výrobní kvality a odpovídajícího servisu. Just-in-time – tam, kde nás zákazník potřebuje!
  • Rodině vedená firma

… pro zaměstnance:

  • Plochá organizační struktura
  • Dlouhodobé podnikatelské cíle
  • Kontinuální investice do zařízení, budov a pracovních prostředků

Základem dobré spolupráce je komunikace založená na důvěře. Klíčem úspěchu je brát vážně svého partnera na daném místě a jednat s ním tak, jak bychom chtěli, aby se jednalo s námi.

Je to pro nás samozřejmé.