SAMOZŘEJMĚ PROKAZATELNÁ UDRŽITELNOST

ZINKPOWER obhajuje v otázce ekologie a udržitelnosti již po několik desetiletí pozici toho, kdo udává trendy v průmyslovém odvětví žárového zinkování. To se odráží nejen na naší pověsti „zelené zinkovny“ napříč mnoha odvětvími, ale je to patrné též v neustále nových, účinných opatřeních na poli udržitelnosti.

Protikorozní ochrana se skupinou ZINKPOWER je šetrná vůči životnímu prostředí a zaručuje nejlepší kvalitu. I vy můžete mít udržitelné a moderní žárové zinkování

Myslíme zeleně. Ve skupině ZINKPOWER platí vlastní přísné normy na ochranu životního prostředí. I v zemích, v nichž se ekologickým hlediskům věnuje málo pozornosti, v nichž nejsou k tomu vůbec žádná nebo jen chatrná zákonná ustanovení.

V otázce ochrany životního prostředí nastavujeme nová měřítka – díky konceptům, které jsou ekonomické a udržitelné a které jsou zárukou prvotřídních výsledků. Proto se ve skupině ZINKPOWER proměnil anglický termín pro žárové zinkování hot dip galvanizing na green-dip-galvanizing, zelené zinkování.

Naše zásady

 • Zodpovědné zacházení se životním prostředím je klíčovou součástí naší firemní filozofie.
 • Naše podniky jsou certifikovány podle normy DIN EN ISO 14001 – po celém světě uznávaného dokladu angažované ochrany životního prostředí v závodech.
 • Všechny německé podniky mají certifikaci podle DIN 50001.
 • Důsledné použití nejmodernější techniky ve všech zařízeních.
 • Každá investice je podrobena kontrole z hlediska spotřeby energie a vlivů na životní prostředí.
 • Vlastní tým odborníků plánuje a optimalizuje výrobní zařízení, protože všechny jsou provozovány bez odpadních vod.
 • Odpadní teplo je skrze výměníky tepla získáváno zpět a znovu použito.
 • Zbytkové látky a materiály jsou shromážděny, vráceny do oběhu nebo znovu recyklovány.
 • Více informací o ochraně životního prostředí naleznete zde
  www.green-dip-galvanizing.com

Udržitelnost coby neodmyslitelná součást podnikové DNA

Již od doby založení podniku v roce 1973 hrají ekologická hlediska, která značnou měrou spolurozhodují při budování skupiny ZINKPOWER, hlavní roli. Patrné to bylo v minulosti i dnes: centrální význam ochrany životního prostředí a udržitelnost, která byla již dávno zakotvena ve vlastní firemní filozofii. V iniciativách zakladatele Williho Kopfa byla od samého začátku hnací silou při budování firmy – v dobách, kdy ekologické hnutí v Německu dosud neexistovalo a kdy téma životní prostředí v žádném případě nepředstavovalo tu hodnotu v kovozpracujícím průmyslu, kterou má v současnosti.

Proto byla skupina ZINKPOWER Willi Kopf GmbH & Co. KG v roce 2003 certifikována jako první žárová zinkovna v Německu podle systému environmentálního managementu ISO EN 14001. Již v roce 2000 ocenilo Dolní Rakousko pobočku ZINKPOWER Brunn státní cenou za životní prostředí. Certifikační normy a interní měřítka přitom platí pro všechny podniky skupiny stejně – nezávisle na tom, jak přísné jsou požadavky v příslušných zemích.

Stanovovat cíle, dodržovat je a jít ještě o kousek dál

s cílem implementovat opatření vedoucí k udržitelnosti do výrobních procesů. Tady se neřídíme jen měřítky, která jsou stanovena v dokumentech o ochraně životního prostředí. Mnohem víc jsme se upsali vlastním, zpravidla přísnějším cílům. To platí zejména pro spotřebu energie a zdrojů.

Posouvat se stále dál

Působit ekologicky udržitelným způsobem znamená nejen dodržovat status quo, ale také hledět do budoucnosti.