Zinkování betonářské oceli

Beton se používá pro různé projekty výškových staveb a kompletní mostní konstrukce. Přitom je vystaven nejrůznějším zatížením, která způsobují korozi uvnitř se nacházející betonářské oceli.

Tím dochází k praskání betonu s odpovídajícím následným poškozením. Tomuto mechanismu působení lze dlouhodobě a bezpečně zabránit použitím žárově zinkované betonářské oceli.