Pro konstruk­téry vlastnosti povlaku

U ocelí uklidněných křemíkem má na reakci mezi zinkem a železem největší vliv právě obsah křemíku. Křemík ovlivňuje reakci mezi zinkem a železem tak, že aktivně podporuje vytváření poměru 4 krystalických fází zinku, které postupně narůstají na povrchu oceli. Reakce růstu krystalů probíhá velmi rychle a tloušťka povlaku zinku může růst úměrně s dobou ponoru v zinkové lázni.

JAK POVLAK VYPADÁ

Vztah mezi dobou ponoření a tloušťkou zinkového povlaku u ocelí s různým obsahem křemíku (Si). Křivky představují průměrné hodnoty, které vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností. U ocelí se stejným obsahem Si může u jednotlivých vsázek docházet k významným rozdílům v chování.

Obrázek ukazuje příčný výbrus povlaku pod mikroskopem. Tloušťka tohoto povlaku je 80 mm.