Než přistoupíte k reklamaci

Několik informací, než přistoupíte k reklamaci námi zinkovaného zboží:

U nás platná technická norma ČSN EN ISO 1461 udává následující návod k posuzování vzhledu:

Při přejímací kontrole nesmí být na funkčním povrchu pozinkovaných výrobků, viditelné hrudky, puchýře (tj. vypouklá místa bez dotyku s kovovým podkladem), drsné plochy, ostré výstupky (pokud mohou způsobit poranění), ani nepokovené plochy.

Zbytky tavidel nejsou přípustné. Zinkový popel, výstupky, kapky a místní zesílení nejsou povoleny tam, kde by mohly ovlivňovat použití pozinkovaného výrobku (madla zábradlí–balkónů), je ale nutné tyto místa před zinkováním označit a upozornit na ně.

Při posuzování rovnoměrnosti zinkové vrstvy je třeba brát v úvahu, že při žárovém zinkování dochází k ponořování do roztaveného kovu. Roztavený kov následně stéká z povrchu součástí při jejích vytahování z lázně, to znamená, že vzhled není možné porovnávat s galvanicky pokovenými součástmi nebo mechanicky stíranými výrobky jako např. plechy, dráty nebo trubky.

Rovněž drsnost zinkového povlaku nelze přesně definovat, neboť je dána krystalizací zinkové vrstvy, závislé na chemickém složení základního materiálu, ze kterého je výrobek svařen

Výskyt tmavších šedých oblastí, střídání světlých a tmavých míst ve tvaru buněk, určité množství nerovností a bílá rez se nepovažují za důvod k reklamaci. Tyto faktory neubírají nic z ochranné síly zinkové vrstvy. Bílá rez se postupně smývá a povlak získává vzhled, který je pro pozinkované oceli vystavené působením atmosféry charakteristický.