Pro konstruk­téry - konstrukční požadavky

KONSTRUKČNí ZáSADY PRO ŽáROVé ZINKOVáNí

 • Můžete zinkovat všechny nízkouhlíkové ocele, některé nízkolegované ocele, litinu a ocelové odlitky.
 • Můžete zinkovat velké množství výrobků rozdílných tvarů, velikostí a hmotnosti. Pokud máte neobvyklý výrobek, je lepší to s naší zinkovnou konzultovat.
 • Dodržujte konstrukční návody týkající se odvzdušňovacích a výtokových otvorů u dutých dílů.
 • Zajistěte dostatečnou vůli odpovídající čtyřnásobku tloušťky povlaku na spojovacích dílech se závitem.
 • V závislosti na síle materiálu zajistěte vždy minimálně 1 mm vůli u všech ploch určených ke slícování.
 • Nepokoušejte se žárově zinkovat spoje z nízkotavitelných pájek. Dojde k jejich destrukci.
 • Při svařování nepoužívejte silikonové nátěry proti rozstřiku. Žárové zinkování na těchto místech neproběhne.
 • Tryskáním odstraňte formovací písek z odlitků. Žárové zinkování v místech kde je písek, neproběhne.
 • Pokud je to možné, vyhněte se přeplátovaným povrchům. Pokud to není možné, je třeba dodržet doporučení týkající se odvzdušnění.
 • Nezapomeňte že zinkovna musí být schopná zvedat a otáčet vaším výrobkem. Ujistěte se, že jsou zajištěny zvedací body, které je možné použít.
 • Nevyžadujte na zinkovně, aby zinkovala výrobky, které jsou velmi pevné v jedné ose a ve druhé ne. Téměř vždy dojde k jejich deformaci.
 • Vyhněte se rozměrným nevyztuženým plochám z tenkého plechu. S velkou pravděpodobností se budou deformovat.
 • Je-li nutné žárově pozinkovanou ocel řezat nebo svařovat, zabraňte vdechování vytvářejících se zinkových par.

Nátokové a odvětrávací otvory

Bez otvorů není možné provést zinkování dutých konstrukcí kvůli nebezpečí exploze. Řazení a velikost otvorů ovlivňuje rovněž kvalitu zinkování.