Mosty stalowe i łączone

W Niemczech można poddawać cynkowaniu ogniowemu części do mostów stalowych i łączonych. Badania naukowe dokumentują, że cynkowanie ogniowe jest odpowiednie także dla konstrukcji obciążanych dynamicznie, jak mosty drogowe. Uzupełniająco do tego udokumentowano teoretyczny okres zabezpieczenia antykorozyjnego 100 lat dla części mostów cynkowanych jednostkowo.

Stosowanie stali zbrojeniowej cynkowanej ogniowo jest rekomendowane, nie tylko w mocno obciążonych osłonach mostów, ale też na wszystkich jego częściach betonowych.