OCZYWIŚCIE TRWAŁOŚĆ UDOKUMENT­OWANA

ZINKPOWER od dziesięcioleci jest pionierem w dziedzinie ekologii i zrównoważonego rozwoju w branży cynkowania ogniowego. Odzwierciedla się to nie tylko w dostrzeganej w całej branży renomie jako „zielonej ocynkowni”, ale także w nowych, skutecznych działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ochrona antykorozyjna w Grupie ZINKPOWER jest przyjazna dla środowiska i gwarantuje najwyższą jakość. Zachęcamy również Państwa do cynkowania w sposób zrównoważony i przyszłościowy

Myślimy ekologicznie. W Grupie ZINKPOWER obowiązują jej własne surowe normy środowiskowe. Nawet w krajach, w których względy środowiskowe ogniskują mniejszą uwagę, wymagania prawne są niższe, a nawet nie istnieją wcale.

W dziedzinie ochrony środowiska wyznaczamy nowe kryteria - dzięki koncepcjom, które są zrównoważone i gwarantują pierwszorzędne wyniki. Stąd właśnie w Grupie ZINKPOWER z angielskiego określenia „hot dip galvanizing” oznaczającego cynkowanie ogniowe wzięło się określenie „green-dip-galvanizing”.

Nasze zasady

  • Odpowiedzialne obchodzenie się ze środowiskiem stanowi istotny element naszej filozofii korporacyjnej.
  • Nasze przedsiębiorstwa posiadają certyfikat zgodnie z normą DIN EN ISO 14001 – uznanym na całym świecie dowodem zaangażowania w ochronę środowiska w zakładach.
  • Wszystkie niemieckie przedsiębiorstwa posiadają certyfikat zgodnie z normą DIN 50001
  • Konsekwentne stosowanie najnowocześniejszej techniki we wszystkich zakładach.
  • Każda inwestycja jest sprawdzana pod kątem zużycia energii i oddziaływania na środowisko.
  • Własny zespół ekspertów planuje i optymalizuje zakłady produkcyjne, z których wszystkie są eksploatowane bez generowania ścieków.
  • Ciepło odlotowe jest odzyskiwane przez wymienniki ciepła i wykorzystywane w dalszych procesach.
  • Resztki i surowce wtórne są zbierane, kierowane z powrotem do procesu lub poddawane recyklingowi.
  •     


Zrównoważony rozwój jako mocno zakotwiczony element korporacyjnego DNA

Od założenia przedsiębiorstwa w 1973 r. aspekty środowiskowe w decydujący sposób wpływały na decyzje dotyczące rozwoju Grupy ZINKPOWER. Co godne uwagi jeszcze dziś, patrząc z perspektywy czasu: najważniejsze znaczenie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, które zostało wcześnie zakotwiczone w filozofii firmy. Była ona z inicjatywy założyciela Williego Kopfa od początku jedną z sił napędowych w budowie przedsiębiorstwa – w czasie, gdy ruch proekologiczny w Niemczech praktycznie nie istniał, a temat środowiska w żaden sposób nie był obecny w przemyśle metalowym, inaczej niż dzisiaj.

W ten oto sposób w 2003 r. ZINKPOWER Willi Kopf GmbH & Co. KG uzyskała jako pierwsza ocynkownia w Niemczech wykonująca cynkowanie ogniowe zgodnie z systemem zarządzania środowiskiem ISO EN 14001. Już w 2000 roku Niederösterreich (Dolna Austria) ZINKPOWER Brunn otrzymał krajową nagrodę ekologiczną. Wymagania certyfikacyjne i kryteria wewnętrzne obowiązują przy tym wszystkie przedsiębiorstwa Grupy – niezależnie od tego, jak rygorystyczne są wymagania w poszczególnych krajach.

Wyznaczaj cele, podążaj za nimi i przekraczaj je,

aby wdrożyć środki zrównoważonego rozwoju w procesach produkcyjnych. Tutaj kierujemy się nie tylko wymogami wynikającymi z przepisów ochrony środowiska. My hołdujemy raczej naszym własnym, zwykle bardziej ambitnym celom. Dotyczy to w szczególności zużycia energii i zasobów.

Nie zatrzymuj się

Działanie ekologicznie zrównoważone oznacza nie tylko zachowanie status quo, ale także skierowanie spojrzenia z teraźniejszości na przyszłość.