Jakość

Stal jest podstawą Twojej pracy. Naszym zadaniem jest jej ochrona. I właśnie na tym się koncentrujemy. A dokładniej na jakości wyników.

Każdy krok procesu jest przeprowadzany w obecności naszych kompetentnych pracowników i pod ich kontrolą. Chcemy, żebyś podczas współpracy z grupą ZINKPOWER mógł polegać na najwyższej jakości i skoncentrować się na tym, co najważniejsze.

Nasze zasady

  • Cynkujemy zgodnie z normą DIN EN ISO 1461
  • Wszystkie zakłady są certyfikowane zgodnie z normą DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001
  • Wszystkie europejskie ocynkownie od listopada 2009 r. mają certyfikację według świadectwa zgodności z niemiecką dyrektywą 022 DASt.
  • Do przeprowadzania kontroli proszku magnetycznego mamy do dyspozycji własnych kontrolerów certyfikowanych przez TÜV Nord zgodnie z DIN EN 473
  • Wszystkie kroki procesowe zostają udokumentowane i w każdej chwili można je odtworzyć.
  • Wszystkimi krokami procesowymi zajmą się nasi pracownicy, kompetentni i dobrze wykształceni, w pełni skoncentrowani na powierzonych im zadaniach
  • Konsekwentnie staramy się nie tylko realizować wymagania, ale je przewyższać. Dlatego w każdej lokalizacji stal jest cynkowana w zaprawie ocynkowniczej, której zawartość czystego cynku zawsze znacznie przekraczała wartość określoną w DIN EN ISO 1461 – i która teraz również przekracza wymagania 1 klasy kąpieli cynkowej dyrektywy 022 DASt

Doradztwo, serwis i najwyższa jakość są gwarancją Twojego sukcesu. Postaw na partnerstwo z grupą ZINKPOWER w duchu wzajemnego zaufania!

DIN EN 1090

Wszystkie firmy ZINKPOWER w Europie, posiadają certyfikowany system zgodnie z DIN EN 1090

Producenci elementów nośnych ze stali, jak również zakłady ślusarskie bądź też przedsiębiorstwa wyrobów metalowych i konstrukcji stalowych mogą w przyszłości prowadzić dystrybucję swoich produktów na terenie wspólnoty państw UE tylko z oznaczeniem CE. Norma ta reguluje m.in. także i ochronę antykorozyjną stalowych elementów budowlanych.

Dla celów ocynkowania ogniowego obowiązuje:
Niemiecka dyrektywa DASt 022 wprowadzona i obowiązująca od roku 2009 spełnia w zupełności wymogi normy EN 1090. Nasze ocynkownie ZINKPOWER są co roku poddawane kontroli przez niemiecki instytut techniki powierzchniowej (ifo – Institut für Oberflächentechnik GmbH).