Prawidłowe przygotowanie konstrukcji do cynkowania ogniowego

© 12/21 Institut Feuerverzinken GmbH, Düsseldorf

Nie można wykluczyć, że istnieje nowsza wersja tego arkusza informacyjnego. Najnowsza wersja jest dostępna do pobrania na stronie: https://www.feuerverzinken.com/infoblatt-konstruieren.