Adatvédelmi tájékoztató

Örülünk vállalatunk iránti érdeklődésének. Az adatvédelemnek különlegesen fontos helye van a Kopf Holding GmbH cégvezetésének értékrendjében. A Kopf Holding GmbH internetes oldalainak használata elvileg személyes adatok megadása nélkül is lehetséges. Ha azonban egy érintett személy weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni vállalatunk speciális szolgáltatásait, személyes adatfeldolgozásra lehet szükség. Ha személyes adatok feldolgozása szükséges és az ilyen feldolgozásra nincs jogalap, akkor általában az érintett beleegyezését kérjük.

Az érintett személy személyes adatainak feldolgozása, pl. név, cím, e-mail cím vagy telefonszám, minden esetben az adatvédelmi alaprendeletnek megfelelően és a Kopf Holding GmbH-ra vonatkozó tartományspecifikus adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően történik. A jelen adatvédelmi nyilatkozattal vállalatunk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok jellegéről, tartalmáról, céljáról. Továbbá az érintett személyeket a jelen adatvédelmi nyilatkozat segítségével tájékoztatjuk jogaikról.

A Kopf Holding GmbH feldolgozásért felelős félként számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy az internetes oldalon keresztül feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét biztosítsa. Ennek ellenére is megtörténhet, hogy biztonsági hézagok jelentkeznek az internetalapú adatátvitel során, ezért nem garantálható abszolút védelem. Emiatt minden érintett személy szabadon eldöntheti, hogy személyes adatait alternatív módokon, pl. telefonon adja-e meg részünkre.

1. Fogalommeghatározások

A Kopf Holding GmbH adatvédelmi nyilatkozata az európai irányelv- és törvényhozó testület adatvédelmi alaprendeletének (a továbbiaknak: DS-GVO) terminológiáján alapul. Vállalatunk adatvédelmi nyilatkozatának könnyen olvashatónak és jól érthetőnek kell lennie a nyilvánosság, ügyfeleink és üzleti partnereink számára egyaránt. Ennek biztosítására előzetesen megmagyarázzuk a nyilatkozatban alkalmazott terminológiát.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatban többek között a következő fogalmakat használjuk:

a)     Személyes adatok

Személyes adat bármely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható információ. Azonosíthatónak tekintjük azt a természetes személyt, aki közvetlenül vagy közvetetten, különösen meghatározott ismertetőjelhez, mint pl. névhez, azonosító számhoz, telephelyi adatokhoz, online ismertetőjelhez, ill. egy vagy több különleges jellemzőhöz - amely az érintett természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságát fejezi ki - hozzárendelés útján azonosítható.

b)    Érintett személy

Érintett személy minden olyan azonosított vagy azonosítható természetes személy, akinek személyes adatait az adatkezelő feldolgozza.

c)    Feldolgozás

A feldolgozás a személyes adatokhoz kapcsolódó folyamatok vagy műveletek sorozatát jelenti automatikus eljárások támogatásával vagy anélkül történő összegyűjtése, gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tárolása, adaptálása vagy módosítása, olvasása, lekérdezése, használata, közzététel, terjesztés vagy a szolgáltatás más formája, összeegyeztetés vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.

d)    A feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozása az elmentett személyes adatok megjelölése a jövőbeli feldolgozás korlátozása céljából.

e)    Profilkészítés

A profilkészítés a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely fajtája, ami azt jelenti, hogy a természetes személyre vonatkozó személyes adatokat meghatározott személyes szempontok céljára értékelik, különösen azért, hogy az adott természetes személy munkahelyi teljesítményét, gazdasági helyzetét, egészségét, személyes preferenciáit, érdekeit, megbízhatóságát, viselkedését, tartózkodási helyét vagy helyváltoztatását elemezzék, ill. prognosztizálják.

f)     Álnevesítés

Az álnevesítés a személyes adatok feldolgozásának azon módja, amelyben a személyes adatokat további információk hozzátársítása nélkül nem lehet többé a specifikusan érintett személyhez hozzárendelni, feltéve, hogy az ilyen további információkat elkülönítve tárolják és olyan technikai, szervezési intézkedések hatálya alá tartoznak, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok nem társíthatók hozzá azonosított vagy azonosítható természetes személyhez.

g)    Felelős fél vagy a feldolgozásért felelős fél, a továbbiakban: adatkezelő

Felelős személy vagy a feldolgozásért felelős személy olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely önállóan vagy más szervezettel egyetértésben hoz döntést a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről. Ha a feldolgozás céljait és eszközeit az Európai Unió joga vagy a tagállamok joga határozza meg, abban az esetben az adatkezelő, illetve megnevezésének meghatározott kritériumai az Európai Unió vagy tagállamok jogszabálya szerint előírhatók.

h)    Megbízást feldolgozó fél

Megbízást feldolgozó fél az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, aki ill. amely a személyes adatokat az adatkezelő nevében feldolgozza.

i)      Címzett

A címzett az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, akinek, ill. amelynek személyes adatait közzé teszik függetlenül attól, hogy harmadik fél-e vagy sem. Azok a hatóságok, amelyek meghatározott vizsgálati megbízás keretében az Európai Unió jogszabálya vagy tagállamok jogszabálya alapján személyes adatokat kaphatnak, nem számítanak címzettnek.

j)      Harmadik fél

Harmadik fél bármely természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, az érintett személy, felelős fél, megbízott adatfeldolgozó és azon személyek kivételével, akik jogosultak a felelős fél vagy az adatkezelő közvetlen felelőssége mellett a személyes adatok feldolgozására.

k)    Beleegyezés

A beleegyezés az érintett személy részéről önkéntesen, meghatározott esetre, tájékoztatott módon és félreérthetetlenül, nyilatkozat vagy egyéb, egyértelműen megerősítő cselekvés formájában tett akaratnyilvánítás, amellyel az érintett személy kifejezésre juttatja, hogy egyetért az őt érintő személyes adatok feldolgozásával.

2. Az adatkezelő neve, címe

Az adatvédelmi alaprendelet értelmében a felelős fél, az egyéb, az Európai Unió tagállamaiban hatályos adatvédelmi törvények és más, adatvédelmi jogi jellegű rendelkezések értelmében a következő:

Kopf Holding GmbH
Heinkelstraße, 25
73230 Kirchheim/Teck
Németország
Tel.: +49 7021 / 97 55-50
E-mail: info@zinkpower.com
Honlap: www.zinkpower.com

Adatvédelmi tisztviselőnket a datenschutz@zinkpower.com e-mail címmel vagy rendes postacímünkkel érheti el, amelyhez adja hozzá a következő megjegyzést „der Datenschutzbeauftragte” (az adatvédelmi tisztviselő figyelmébe).

3. Sütik

A Kopf Holding GmbH internetes oldalai sütiket használnak. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyeket az internetes böngészők helyeznek el és tárolnak a számítógépes rendszerben.

Számtalan internetes oldal és szerver használ sütiket. Sok süti tartalmaz úgynevezett sütiazonosítót. A sütiazonosító a süti egyértelmű azonosítója. Olyan karakterláncból áll, amellyel internetes oldalak és szerverek hozzárendelhetők ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amellyel a sütit elmentették. Ez lehetővé teszi a meglátogatott internetes oldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett személy böngészőjét más internetes böngészőktől, amelyek más sütiket használnak. Az adott internetes böngésző az egyedi sütiazonosítóval felismerhető és azonosítható.

A sütik használatával a Kopf Holding GmbH internetes oldalai a felhasználó számára olyan felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújthat, amelyek a süti használata nélkül nem volnának lehetségesek.

A süti segítségével az internetes oldalunkon található információk és ajánlatok a felhasználó számára megfelelően optimalizálhatók. A sütik lehetővé teszik számunkra, ahogy korábban említettük, hogy felismerjék internetes oldalunk felhasználóit. A felismerés célja, hogy megkönnyítse a felhasználók számára internetes oldalunk használatát. A sütiket használó internetes oldal felhasználójának pl. nem kell az internetes oldal minden egyes meglátogatásakor megadnia hozzáférési adatait, mert az internetes oldal ezeket a felhasználó számítógépes rendszerére helyezett süti segítségével beviszi. Egy másik példa a webáruházak kosarának sütije. A webáruház süti segítségével jegyzi meg azokat a termékeket, amelyeket a vevő a virtuális kosarába helyezett.

Az érintett személy a sütik internetes oldalunk általi beállítását a felhasznált internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor megakadályozhatja, ezáltal tartósan letilthatja a sütik használatát. A már tárolt sütik internetes böngészővel vagy más szoftveres programokkal törölhetők. A törlés bármely szokásos internetes böngészővel is elvégezhető. Ha az érintett személy kikapcsolja a sütik használatát a felhasznált internetes böngészőben, bizonyos körülmények között nem használható teljes mértékben internetes oldalunk összes funkciója.

4. Általános adatok és információk összegyűjtése

A Kopf Holding GmbH internetes oldala számos általános adatot és információt gyűjti minden alkalommal, amikor az internetes oldalt az érintett személy vagy automatizált rendszer lekéri. Ezeket az általános adatokat és információkat a szerver naplófájlokba menti el. Nyilvántarthatók a (1) felhasznált böngészőtípusok és változatok, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az az internetes oldal, amelyről a hozzáférő rendszer internetes oldalunkra jut (ún. hivatkozó), (4) al-honlapok, amelyek hozzáférő rendszerrel irányíthatók internetes oldalunkra, (5) az internetes oldalhoz hozzáférés dátuma, ideje, (6) internetprotokoll cím (IP cím), (7) a hozzáférési rendszer internetes szervizszolgáltatója és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyek a kockázat elhárítására szolgálnak, ha támadás éri információtechnológiai rendszereinket.

Az általános adtok és információk felhasználása során a Kopf Holding GmbH nem von le semmilyen következtetést az érintett személyről. A fenti információkat arra használja, hogy (1) internetes oldalunk tartalmait korrekt módon szállítsa le, (2) internetes oldalaink tartalmait, valamint ezek hirdetését optimalizálja, (3) garantálja információtechnológiai rendszereink és internetes oldalunk technikájának folyamatos működőképességét, valamint (4) kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsássa a bűnüldözéshez szükséges információkat. Ezeket a névtelenül gyűjtött adatokat és információkat a Kopf Holding GmbH statisztikai módszerekkel, valamint azzal a céllal értékeli ki, hogy növelje vállalatunknál az adatvédelem és az adatbiztonság szintjét annak érdekében, hogy végső soron optimális védelmet biztosítson az általunk feldolgozott személyes adatok számára. A szerver naplófájlok névtelen adatait minden más, az érintett személy által megadott adatoktól külön tároljuk.

5. Regisztráció internetes oldalunkon

Az érintett személynek lehetősége van személyes adatai megadásával az adatkezelő internetes oldalán regisztrálnia. A mindenkori beíró ablak határozza meg, hogy a regisztráció céljára milyen személyes adatokat kell megadni az adatkezelő számára. Az érintett személy által beírt személyes adatokat kizárólag belső használatra és saját célokra regisztrálja és menti el az adatkezelő. Az adatkezelő kezdeményezheti az átadást egy vagy több megbízott adatfeldolgozó részére, pl. csomagküldő szolgálat, amely a személyes adatokat ugyancsak kizárólag az adatkezelő érdekét szolgáló, belső használatra kezeli.

Az adatkezelő internetes oldalán történő regisztrációval az érintett személy internetszolgáltatója (ISP) által adott IP címet, dátumot és a regisztrálás idejét is elmentik. Az ilyen adatok tárolása a háttérben történik, és csak így lehet megakadályozni a szolgáltatásainkkal való visszaélést, és ezek az adatok szükség esetén lehetővé teszik az elkövetett bűncselekmények feltárását. Ilyen értelemben az adatok tárolása az adatkezelő biztonságához szükséges. Ilyen adatokat harmadik személy részére alapvetően nem adnak át, kivéve, ha jogszabályi kötelezettség írja elő az átadást vagy az adatok átadása bűnüldözési érdeket szolgál.

Az érintett személy regisztrálása személyes adatainak önkéntes megadásával arra szolgál az adatkezelő részére, hogy az érintett személy részére olyan tartalmakat és szolgáltatásokat nyújtson, amelyek az ügy természetéből következően csak regisztrált felhasználók részére kínálható. A regisztrált személyek bármikor módosíthatják a regisztráció során megadott személyes adataikat vagy töröltethetik azokat az adatkezelő adatbázisából.

Az adatkezelő az érintett személyt kérésére bármikor tájékoztatja arról, hogy milyen személyes adatokat tárol az érintett személyről. Továbbá az adatkezelő helyesbíti vagy törli az érintett személy kérésére ill. felhívására a személyes adatokat, amennyiben a helyesbítés ill. a törlés nem mond ellent jogszabályi tárolási kötelezettségnek. Az adatkezelő valamennyi munkatársa az érintett személy számára ebben az összefüggésben kapcsolattartó személyként áll rendelkezésre.

6. Előfizetés hírlevelünkre

A Kopf Holding GmbH internetes oldalán a felhasználók előfizethetnek vállalatunk hírlevelére. Az erre a célra felhasznált beíró ablakból tudható meg, hogy milyen személyes adatokat kell megadni a hírlevél megrendelése során az adatkezelő részére.

A Kopf Holding GmbH hírlevél útján rendszeres időközökben tájékoztatja ügyfeleit és üzleti partnereit a vállalat ajánlatairól. Vállalatunk hírlevelét az érintett személy alapvetően csak akkor kaphatja meg, ha (1) az érintett személy érvényes email címmel rendelkezik, és (2) az érintett személy regisztrálta magát a hírlevél küldésére. Az érintett személy által a hírlevél küldése érdekében első alkalommal megadott e-mail címre jogi okokból kettős opt-in eljárás keretében visszaigazoló e-mailt küldünk. A visszaigazoló e-mail annak felülvizsgálatára szolgál, hogy az e-mail cím tulajdonosa, mint érintett személy engedélyezte-e a hírlevél küldését.

A hírlevélre történő bejelentkezéskor elmentjük továbbá az érintett személynek a bejelentkezés időpontjában használt számítógépes rendszere Internet-Service-Provider (ISP) által adott IP címét, valamint a bejelentkezés dátumát és időpontját. Az ilyen adatok gyűjtése ahhoz szükséges, hogy az érintett személy e-mail címével történő (lehetséges) visszaélést későbbi időpontban vissza lehessen követni, ezért az adatkezelő jogi biztosítékául szolgál.

A hírlevélre történő bejelentkezés keretében nyilvántartásba vett személyes adatokat kizárólag hírlevelünk küldésére használjuk. Továbbá a hírlevél előfizetői e-mailben tájékoztathatók, amennyiben a hírlevél-szolgáltatás működéséhez vagy ezzel kapcsolatos regisztrációhoz szükséges, ahogyan a hírlevél ajánlatának megváltoztatása vagy technikai változtatások esetén előfordulhat. A hírlevélszolgáltatás keretében nyilvántartásba vett személyes adatokat nem adjuk át harmadik félnek. A hírlevélre való feliratkozást az érintett személy bármikor megszüntetheti. Az érintett személy által a hírlevél küldésére megadott személyes adatok tárolására vonatkozó hozzájárulás bármikor visszavonható. A beleegyezés visszavonásának céljára minden hírlevélben megfelelő hivatkozás található. Továbbá lehetőség van arra, hogy az adatkezelő internetes oldalán közvetlenül leiratkozzanak a hírlevélről vagy egyéb módon jelentsék be a leiratkozás igényét az adatkezelő részére.

7. Hírlevél követés

A Kopf Holding GmbH hírlevelei ún. számláló pixeleket, azaz képpontokat tartalmaznak. A számláló képpont olyan miniatűr grafika, amely beágyazódik az e-mailekbe, amelyeket HTML formátumban küldenek a naplófájl rögzítésének és a naplófájlelemzés engedélyezéséhez. Ez lehetővé teszi az online marketing kampányok sikerének vagy kudarcának statisztikai értékelését. A beágyazott számpixel alapján a Kopf Holding GmbH felismeri, hogy az érintett személy kinyitotta-e az adott e-mailt, ha igen, mikor és az e-mailben található hivatkozások közül melyiket kérte le.

A hírlevelekben tartalmazott számláló képpontokkal felvett személyes adatokat elmenti és kiértékeli az adatkezelő annak érdekében, hogy optimalizálja a hírlevél megjelenítését és még inkább az érintett személy érdeklődéséhez igazítsa a jövőbeli hírlevelek tartalmát. Az ilyen személyes adatokat semmilyen körülmények között nem adjuk át harmadik személyeknek. Az érintett személyek bármikor visszavonhatják a kettős opt-in eljárással megadott beleegyező nyilatkozatukat. A visszavonás után az adatkezelő törli ezeket a személyes adatokat. A hírlevél küldéséről történő leiratkozást a Kopf Holding GmbH automatikusan visszavonásnak tekinti.

8. Kontaktlehetőség internetes oldalon keresztül

A Kopf Holding GmbH internetes oldala jogszabályi előírások alapján olyan adatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy elektronikusan és gyorsan kapcsolatot lehessen teremteni vállalatunkkal, továbbá közvetlen kommunikációt lehet velük folytatni, ami az ún. elektronikus levél általános címét (e-mail cím) szintén tartalmazza. Amennyiben az érintett személy e-mailben vagy kapcsolatfelvevő formanyomtatvánnyal felveszi a kapcsolatot az adatkezelővel, az érintett személy által megadott személyes adatok automatikusan mentésre kerülnek. Az adatkezelő részére az érintett személy által önkéntesen megadott személyes adatokat feldolgozás vagy az érintett személlyel történő kapcsolatfelvétel céljára elmentik. A személyes adatokat nem továbbítják harmadik személyek számára.

9. Személyes adatok feldolgozása üzleti kapcsolatok esetén

Partnereink (pl. beszállítók és vevők) kapcsolattartóinak személyes adatait üzleti, és a jogszabályok által megkövetelt célokra dolgozzuk fel. Ezek feldolgozásának alapja a DSGVO (német adatvédelmi törvény) 6. cikkelyének 1. bekezdésének f) pontja (azaz azon jogos érdekből, hogy ügyfeleink kapcsolattartóival kommunikálhassunk). Ezek feldolgozásának további alapja a DSGVO (német adatvédelmi törvény) 6. cikkelyének 1. bekezdésének c) pontja, mert a jogszabályok megkövetelhetik tőlünk, hogy személyes adatokat tároljunk, pl. az adózással és kereskedelemmel kapcsolatos ügyek esetén. Ezen adatokat saját IT rendszerünkben is feldolgozzuk a DSGVO (német adatvédelmi törvény) 6. cikkelyének 1. bekezdésének f) pontja alapján (mert jogos érdekünk az ügyfélkapcsolatok és a kapcsolat felvételének leegyszerűsítése).

10. Személyes adatok rendszeres törlése vagy blokkolása

Az adatkezelő csak annyi időre dolgozza fel és menti el az érintett személy személyes adatait, amennyi a mentés céljának eléréséhez szükséges vagy amennyiben ezt az európai irányelv- és törvényhozó testület vagy más törvényalkotó szerv olyan törvényekben vagy előírásokban irányozza elő, amelyek hatálya alá tartozik a feldolgozásért felelős fél.

Ha megszűnik a tárolás célja vagy lejár az európai irányelv- és törvényhozó testület vagy egyéb illetékes törvényalkotó szerv által előírt tárolási határidők, a személyes adatokat rutinszerűen és a jogszabályi előírásoknak megfelelően letiltják vagy törlik.

11. Az érintett személy jogai

a)    Megerősítéshez való jog

Minden érintett személyt megillet az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy megerősítést kérjen az adatkezelőtől arról, hogy a vele kapcsolatos személyes adatok feldolgozása folyamatban van-e. Ha az érintett személy élni kíván a megerősítési jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

b)   Információhoz való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személyt megillet az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy bármikor ingyenesen megkaphassa az adatkezelőtől az általa tárolt személyes adatokat és az ilyen információk egy példányát. Továbbá az európai irányelv- és törvényhozó testület szerint az érintett személyt tájékoztatást illeti meg a következő információkról:

o   a feldolgozás céljai

o   a feldolgozásra váró személyes adatok kategóriái

o   a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akiknek a személyes adatait nyilvánosságra hozták vagy még nem hozták nyilvánosságra, különösen harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek számára

o   amennyiben lehetséges, azt a tervezett időtartamot, amelyre a személyes adatokat tárolják, vagy ha ez nem lehetséges, az időtartam meghatározásának kritériumai

o   az érintett személyes adatok helyesbítésének vagy törlésének joga, vagy a felelős fél általi feldolgozás korlátozását igénylő jog vagy a feldolgozás elleni jogorvoslati jog

o   felügyelő hatóságnak benyújtható fellebbezési jog

o   ha a személyes adatokat nem az érintett személytől kapják: minden rendelkezésre álló információ az adatok eredetéről

o   automatizált döntéshozatal, a DS-GVO törvény 22. cikk (1) és (4) bek. szerinti profilozást is beleértve, és — legalábbis ezekben az esetekben — érdemi információk az alkalmazott logikáról, továbbá az ilyen jellegű feldolgozás mértéke és elérni kívánt hatásai az érintett személy számára

Továbbá felvilágosítási jog illeti meg az érintett személyt arról, hogy a személyes adatokat továbbították-e egy harmadik országnak vagy nemzetközi szervezetnek. Ha ez az eset áll fen, úgy az érintett személynek joga van tájékoztatást kapni az adatok átadásával kapcsolatos megfelelő garanciákról.

Ha az érintett személy élni kíván a felvilágosítás kérésének jogával, bármikor fordulhat ebből a célból az adatkezelő bármely munkatársához.

c)    Helyesbítéshez való jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett személy élhet az európai irányelv- és törvényhozó testület által nyújtott azon joggal, hogy kérje az őt érintő pontatlan személyes adatok azonnali helyesbítését. Továbbá az érintett személyt megilleti az a jog, a feldolgozás céljainak figyelembevételével, hogy kérje a hiányos személyes adatok teljessé tételét — akár kiegészítő nyilatkozat útján is.

Ha az érintett személy élni kíván a helyesbítés jogával, bármikor kapcsolatba léphet az adatkezelő alkalmazottjával.

d)    Törlési jog (elfelejtendő jog)

A személyes adatok feldolgozásával érintett személyt megilleti az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy az adatkezelőtől kérje az őt érintő személyes adatok haladéktalan törlését, amennyiben a következő indokok bármelyike fennáll és amennyiben nem szükséges a feldolgozás:

o   A személyes adatokat olyan célokra vették fel vagy olyan módon dolgozták fel, amelyek már nincs szükség.

o   Az érintett személy visszavonja a beleegyezését, amelyre a feldolgozás DS-GVO 6. cikk (1) bek. a szakasza vagy a 9. cikk (2) bek. a szakasza támaszkodott és nincs meg a feldolgozás más jellegű alapja.

o   Az érintett személy a DS-GVO 21. cikk (1) bek. értelmében fellebbezést nyújthat be a feldolgozás ellen, és a feldolgozás számára nem állnak fenn jogos és nyomós indokok ill. az érintett személy fellebbezést nyújt be a feldolgozás ellen a DS-GVO 21. cikk (2) bek. alapján.

o   A személyes adatokat jogellenesen dolgozták fel.

o   A személyes adatok törlése jogszabályi kötelezettség teljesítésére szükséges az Európai Unió vagy a tagállamok törvénye alapján, amely hatálya a felelős félre is kiterjed.

o   A személyes adatokat az információs társadalom összefüggő szolgáltatások tekintetében gyűjtötték össze a DS-GVO 8. cikk (1) bek. értelmében.

Amennyiben a indokok bármelyike fennáll és az érintett személy a Kopf Holding GmbH-nál tárolt személyes adatai törlését kéri, ebből a célból bármikor fordulhat az adatkezelő bármelyik alkalmazottjához. A Kopf Holding GmbH alkalmazottja gondoskodik arról, hogy a törlési kérelem haladéktalanul teljesüljön.

Ha a Kopf Holding GmbH közzétette a személyes adatokat és vállalatunk mint adatkezelő a DS-GVO 17. cikk (1) bek. értelmében köteles törölni a személyes adatokat, abban az esetben a Kopf Holding GmbH a rendelkezésre álló technológia és az implementálási költségek figyelembe vételével megfelelő, akár technikai jellegű intézkedéseket is foganatosít annak érdekében, hogy más, az adatfeldolgozásért felelős fél, aki feldolgozza a közzétett személyes adatokat, tudomást szerezzen arról, hogy az érintett személy kérte az adatkezelőt a személyes adatokhoz vagy a személyes adatok másolatához vagy replikációihoz vezető összes hivatkozás törlését, amennyiben nem szükséges a feldolgozás. A Kopf Holding GmbH munkatársa rendezi el a szükséges intézkedéseket.

e)    A feldolgozás korlátozásának joga

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személyt megilleti az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy megkövetelje az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását, ha az alábbi feltételek valamelyike érvényes:

o   A személyes adatok helyességét az érintett olyan időtartamra vitatja, amely lehetővé teszi az adatkezelő számára a személyes adatok helyességének felülvizsgálatát.

o   A feldolgozás jogellenes, az érintett személy megtagadja a személyes adatok törlését, helyette a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri.

o   Az adatkezelőnek többé nincs szüksége a személyes adatok feldolgozására, de az érintett személy kötelezi őt arra, hogy érvényesítsék, gyakorolják vagy megvédjék a jogi igényeket.

o   Az érintett személy kifogással él a feldolgozással szemben a DS-GVO 21. cikk (1.) bek. értelmében és még nem tisztázott, hogy az adatkezelő jogos indokai megelőzik-e az érintett személy indokait.

Amennyiben a indokok bármelyike fennáll és az érintett személy a Kopf Holding GmbH-nál tárolt személyes adatai korlátozását kéri, ebből a célból bármikor fordulhat az adatkezelő alkalmazottjához. A Kopf Holding GmbH munkatársa intézkedik a feldolgozás korlátozása iránt.

f)     Adatátviteli jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személyt megilleti az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy az adatkezelő számára biztosított személyes adatait strukturált, szokványos és elektronikusan olvasható formában kapja kézhez. Az érintett személynek joga van ezenkívül ezeket az adatokat más adatkezelőnek, a személyes adatokat aktuálisan kezelő adatkezelő általi akadályoztatás nélkül eljuttatni, amennyiben a feldolgozás a DS-GVO 6. cikk (1) bek. a) pontján vagy a DS-GVO 9. cikk (2) bek. a) pontján vagy a DS-GVO 6. cikk (1) bek. b) pontja szerinti szerződésen alapul és a feldolgozás automatikus eljárások segítségével történik, feltéve, hogy a feldolgozás nem közérdekű feladat ellátásához szükséges vagy olyan hatósági jogkör gyakorlása körében történik, amelyet az adatkezelőre ruháztak.

Továbbá az érintett személyt a DS-GVO 20. cikk (1) bek. értelmében az adatok átvitelével kapcsolatos jogának gyakorlása során megilleti az a jog, hogy a személyes adatokat közvetlenül az adatkezelőtől juttassa el egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag kivitelezhető és amennyiben ez nem befolyásolja hátrányosan más személyek jogait és előjogait.

Adatátvitel jogának érvényesítéséhez az érintett személy bármikor felveheti a kapcsolatot a Kopf Holding GmbH alkalmazottjával.

g)    Kifogásolási jog

A személyes adatok feldolgozásával érintett minden személyt megilleti az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy különleges helyzetéből adódó indokkal bármikor kifogásolhassa a személyes adatok őt érintő azon feldolgozását, amely a DS-GVO 6. cikk (1) bek. e) vagy f) pontján alapul. Ez a rendelkezés vonatkozik a rendelkezésekre támaszkodó profilalkotásra is.

A Kopf Holding GmbH a személyes adatokat kifogásolás esetén a továbbiakban már nem dolgozza fel, kivéve, ha kötelező, védelemre jogos igényt tartó olyan indokok merülnek fel a feldolgozás mellett, amelyek az érintett személy érdekét, jogait és előjogait felülírják vagy a feldolgozás jogigények érvényesítésére, gyakorlására, ill. védelmére szolgálnak.

Amennyiben a Kopf Holding GmbH személyes adatokat azért dolgoz fel, hogy közvetlen hirdetést végezzen, abban az esetben az érintett személynek joga van bármikor fellebbezést benyújtani a személyes adatok ilyen céljára történő kezelésével szemben. Ez a rendelkezés vonatkozik a profilkészítésre is, amennyiben az összefüggésben áll az ilyen jellegű közvetlen hirdetéssel. Amennyiben az érintett személy kifogásolja a Kopf Holding GmbH-nál a közvetlen hirdetés céljaira végzett adatkezelést, abban az esetben a Kopf Holding GmbH nem folytatja tovább a személyes adatok ilyen célokra kezelését.

Ezenkívül az érintett személynek joga van különleges helyzetéből adódó indokok alapján a Kopf Holding GmbH-nál tudományos vagy történelmi kutatási, ill. statisztikai célokra, a DS-GVO 89. cikk (1) bek. értelmében történő személyes adatok érintett feldolgozása ellen kifogást benyújtani, kivéve, ha a feldolgozás közérdekű feladat ellátásához szükséges.

A kifogás joga gyakorlása érdekében az érintett közvetlenül kapcsolatba léphet a Kopf Holding GmbH bármely alkalmazottjához vagy másik alkalmazotthoz. Az érintett személy dönthet arról, hogy az információs társadalom szolgáltatásainak használatával összefüggésben, tekintet nélkül a 2002/58/EK irányelvre, kifogásolási jogát technikai specifikációkat használó, automatizált eljárások segítségével gyakorolja.

h)    Automatizált döntések egyedi esetben, beleértve a profilalkotást is

A személyes adatok feldolgozásával érintett személyt megilleti az európai irányelv- és törvényhozó testület által biztosított azon jog, hogy ne vesse alá magát kizárólag automatizált eljáráson — beleértve a profilalkotást is — alapuló olyan döntésnek, amely vele szemben joghatásokat jelent vagy jelentősen hátrányos helyzetbe hozza, amennyiben a döntés (1) nem az érintett személy és a felelős fél közötti szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az Európai Unió vagy azon tagállamok jogi előírásai alapján, amelyek hatálya alá tartozik az érintett személy, megengedett és ezek a jogi előírások megfelelő intézkedéseket tartalmaznak a jogok és előjogok megtartására, valamint az érintett személy jogos érdekeinek védelmére, vagy (3) az érintett személy kifejezett beleegyezésével történik.

Ha a döntés (1) az érintett személy a felelős fél közötti, szerződés létrehozásához vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) a döntés az érintett személy kifejezett beleegyezésével történik, a Kopf Holding GmbH megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy megvédje az érintett személy jogait, előjogait és jogos érdekeit, amihez minimálisan hozzátartozik az adott személy beavatkozási joga az adatkezelő részéről, álláspontjának kifejtése és a döntés megtámadásának joga.

Ha az érintett személy élni kíván az automatizált döntésre vonatkozó jogokkal, bármikor fordulhat ebből a célból az adatkezelő bármely munkatársához.

i)      Adatvédelmi jogi beleegyezés visszavonásának joga

A személyes adatok feldolgozásával érintett személy élhet az európai irányelv- és törvényhozó testület által nyújtott azon joggal, bármikor visszavonhassa a személyes adatok feldolgozásához szükséges hozzájárulását.

Ha az érintett személy élni kíván a beleegyezés visszavonásának jogával, bármikor felveheti a kapcsolatot az adatkezelő alkalmazottjával.

12. Adatvédelem pályázatoknál és pályázati eljárásban

Az adatkezelő a pályázók személyes adatait a pályázati eljárás lebonyolítására gyűjti össze és dolgozza fel. A feldolgozás elektronikusan is elvégezhető. Ez különösen akkor áll fenn, ha a pályázó a megfelelő pályázati iratokat elektronikus úton, pl. e-mailben vagy az internetes honlapon található internetes űrlapon keresztül juttatja el az adatkezelő részére. Ha az adatkezelő alkalmazási szerződést köt a pályázóval, az átadott adatokat a foglalkoztatási viszony ügyintézésének céljára, a törvényi előírások figyelembe vételével menti el. Ha az adatkezelő nem köt alkalmazási szerződést a pályázóval, az elutasító határozat kihirdetésétől számított két hónapon belül automatikusan törli az alkalmazási dokumentumokat, kivéve, ha a törlés ellentétben áll az adatkezelő egyéb jogos érdekeivel. Egyéb jogos érdek ennek értelmében pl. az általános egyenlő bánásmódról szóló (AGG) törvény szerinti eljárásban fennálló bizonyítási kötelezettség lehet.

13. Adatvédelmi rendelkezések a Google Analytics (névtelenítő funkció) használatáról és alkalmazásáról

Az adatkezelő erre az internetes oldalra integrálta a Google Analytics (névtelenítő funkció) komponensét. A Google Analytics webes elemző szolgáltatás. A webes elemzés a webhelyek látogatóinak viselkedésére vonatkozó adatok felvétele, gyűjtése és elemzése. A webes elemző szolgáltatás többek között adatokat gyűjt arról, hogy melyik internetes oldalról érkezett az érintett személy az adott internetes oldalra (ún. hivatkozó), az internetes oldal melyik aloldalaira lépett be vagy milyen gyakran és milyen hosszú ideig nézte az aloldalt. A webes elemzést főként internetes oldal optimalizálására és internetes hirdetések költség-haszon elemzésére használják.

A Google-Analytics elemet üzemeltető társaság a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Az adatkezelő Google-Analytics-szel történő webes elemzésre a "_gat._anonymizeIp” kiegészítést használja. A kiegészítés segítségével az érintett személy internetes csatlakozásának IP címét a Google lerövidíti és névteleníti, ha az Európai Unió valamely tagállamából vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény más szerződéses államából érkező személyek léptek internetes oldalainkra.

A Google-Analytics elem célja, hogy elemezze a látogatóknak internetes oldalunkra történő áramlásait. A Google a kinyert adatokat és információkat többek között arra használja, hogy kiértékelje internetes oldalunk használatát, hogy részünkre az internetes oldalainkon folyó tevékenységeket bemutató online jelentéseket állítson össze, és hogy további, internetes oldalunk használatával kapcsolatban álló szolgáltatásokat végezzen.

A Google-Analytics sütit használ az érintett személy információtechnológiai rendszerén. A sütik jelentését a fenti bekezdésekben magyaráztuk el. A sütik beállításával a Google lehetővé teszi internetes oldalunk használatának elemzését. Az adatkezelő általi feldolgozás érdekében üzemeltetett internetes oldal, amelyre Google-Analytics elemet integráltak, egyes lapjainak minden lekérésével az internetes böngészőt az érintett személy információtechnológiai rendszerén a mindenkori Google-Analytics elem automatikusan megbízza azzal, hogy adatokat juttasson el a Google részére online elemzési célra. Ezen technikai eljárás keretében a Google olyan személyes adatokról szerez tudomást, pl. az érintett személy IP címe, amelyek a Google számára többek között arra szolgálnak, hogy a látogató és a kattintás származását visszakövesse és a továbbiakban jutalék elszámolását tegye lehetővé.

A süti segítségével a személyes információkat, pl. hozzáférési idő, az a hely, amelyről a hozzáférés indult és internetes oldalunknak az érintett személy általi látogatásainak gyakoriságát tárolja. Internetes oldalunk minden meglátogatásakor ezeket a személyes adatokat, az érintett személy által használt internetcsatlakozás IP címével együtt eljuttatják az Amerikai Egyesült Államokban a Google részére. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárással felvett személyes adatokat meghatározott körülmények között harmadik feleknek átadja.

Az érintett személy a sütik internetes oldalunk általi beállítását, mint fent említve, a felhasznált internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor képes megakadályozni, ezáltal folyamatosan letiltani a sütik beállítását. A felhasznált internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozzák, hogy a Google sütit állítson be az érintett személy információtechnológiai rendszerére. Ezenkívül a Google Analytics által beállított süti az internetes böngészővel vagy más szoftverprogramokkal bármikor törölhető.

Továbbá az érintett személy számára fennáll a lehetőség, hogy a Google Analytics által létrehozott, az internetes oldal használatára vonatkozó adatok nyilvántartásba vételét, továbbá az adatok Google általi feldolgozását kifogásolja és megakadályozza. Ehhez az érintett személynek le kell töltenie és telepítenie kell egy Browser-Add-On-t a következő hivatkozásról: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. A Browser-Add-On a Google Analytics-szel JavaScript-en keresztül közli, hogy az internetes oldalak látogatásáról nem adhatók át adatok és információk a Google Analytics részére. A Browser-Add-On telepítését a Google kifogásolásként értékeli. Ha az érintett személy információtechnológiai rendszerét későbbi időpontban törlik, formatálják vagy újból feltelepítik, az érintett személynek újra kell telepítenie a Browser-Add-On-t a Google Analytics inaktiválására. Amennyiben a Browser-Add-On-t az érintett személy vagy másik érintett személy részére, aki hatáskörébe tartozik, leveszi vagy inaktiválja, fennáll Browser-Add-On újratelepítésének vagy újbóli aktiválásának lehetősége.

Megakadályozhatja a Google Analytics általi nyilvántartást, ha a következő hivatkozásra kattint. Egy Opt-Out sütit telepít fel, amely megakadályozza adatainak nyilvántartásba vételét a honlap látogatása közben: Google Analytics deaktiválása

További információkat és a Google hatályos adatvédelmi rendelkezéseit ezekről a címekről töltheti le: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ és http://www.google.com/analytics/terms/de.html. A Google Analytics-et a következő hivatkozás magyarázza el részletesen: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Adatvédelmi rendelkezések a Google-AdWords használatáról és alkalmazásáról

Az adatkezelő erre az internetes oldalra integrálta a Google AdWords-öt. A Google-AdWords internetes hirdető szolgáltatás, amely a hirdetők részére lehetővé teszi, hogy a Google keresőgép eredményeiben és a Google hirdetési hálózatában is hirdetéseket jelentessen meg. A Google-AdWords lehetővé teszi a hirdető részére, hogy előzetesen meghatározott kulcsszavakat állapítsanak meg, amelyek segítségével a hirdetés a Google keresőgép eredményeiben akkor jelenik meg, ha a felhasználó a keresőgéppel a kulcsszó szempontjából releváns keresési eredményt kér le. A Google hirdetési hálózatán a hirdetések automatikus algoritmus segítségével és az előzetesen meghatározott kulcsszavak figyelembevételével, a téma szempontjából releváns internetes oldalakon vannak szétosztva.

A Google AdWords-t üzemeltető társaság a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

A Google AdWords célja internetes oldalunk hirdetése érdeklődésre számot tartó megjelentetéssel harmadik vállalatok internetes oldalain és a Google keresőgép keresőgép eredményeiben és idegen hirdetések megjelentetése internetes oldalunkon.

Ha az érintett személy Google-hirdetésen keresztül kerül internetes oldalunkra, az érintett személy információtechnológiai rendszerére a Google ún. Conversion-sütit helyez el. A sütik jelentését a fenti bekezdésekben magyaráztuk el. A Conversion-süti harminc nap elteltével elveszti érvényességét és nem szolgál az érintett személy azonosítására. A Conversion-sütivel, amennyiben a süti még nem járt le, visszakövethető, hogy meghatározott aloldalakat, pl. webes áruházrendszer kosarát lekérték-e internetes oldalunkon. A Conversion-sütivel cégünk és a Google is visszakövetheti, hogy az érintett személy, aki AdWords hirdetés útján jutott internetes oldalunkra, generált-e árbevételi forgalmat, azaz vásárolt-e terméket vagy sem.

A Conversion-süti használatával nyilvántartásba vett adatokat és információkat a Google arra használja, hogy látogatási statisztikát készítsen internetes oldalunk számára. A látogatási statisztikákat pedig arra használja, hogy kiszámítsa azon felhasználók teljes számát, akiket az AdWords hirdetése közvetítette hozzánk, tehát meghatározza a mindenkori AdWords hirdetés sikerét vagy sikertelenségét és AdWords hirdetéseinket a jövőben optimalizálja. Sem vállalatunk, sem a Google-AdWords más hirdetési ügyfelei nem kapnak a Google-től olyan információkat, amelyek segítségével azonosítható lenne az érintett személy.

A Conversion-süti segítségével mentik el a személyes információkat, pl. az érintett személy által látogatott internetes oldalakat. Internetes oldalunk minden egyes meglátogatásakor ezeket a személyes adatokat, az érintett személy által használt internet csatlakozás IP címével együtt eljuttatják az Amerikai Egyesült Államokban a Google részére. Ezeket a személyes adatokat a Google az Amerikai Egyesült Államokban tárolja. A Google a technikai eljárással felvett személyes adatokat meghatározott körülmények között harmadik feleknek átadja.

Az érintett személy a sütik internetes oldalunk általi beállítását, mint fent említve, a felhasznált internetes böngésző megfelelő beállításával bármikor képes megakadályozni, ezáltal folyamatosan letiltani a sütik beállítását. A felhasznált internetes böngésző ilyen beállítása megakadályozzák, hogy a Google Conversion-sütit állítson be az érintett személy információtechnológiai rendszerére. Ezenkívül a Google AdWords által beállított süti az internetes böngészővel vagy más szoftverprogramokkal bármikor törölhető.

Továbbá az érintett személynek lehetősége van arra, hogy kifogást emeljen a Google általi, érdeklődésre vonatkozó hirdetés ellen. Ehhez az érintett személynek minden általa használt internetes böngészővel fel kell keresnie a www.google.de/settings/ads hivatkozást és ott el kell végeznie a szükséges beállításokat.

További információkat és a Google hatályos adatvédelmi rendelkezéseit erről a címről töltheti le: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. A feldolgozás jogalapja

A DS-GVO 6 I cikk a) bekezdése vállalatunk számára jogalapot jelent a feldolgozási folyamatokhoz, amelyeknél beszerezzük a meghatározott feldolgozási célba történő beleegyezést. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelynek szerződő fele az érintett személy, ahogyan ez pl. feldolgozási folyamatoknál fennáll, amelyek áruk szállításához vagy egyéb szolgáltatások ill. ellenszolgáltatások teljesítéséhez szükségesek, akkor a feldolgozás alapja a DS-GVO 6 I cikk b) bekezdése. Ugyanez vonatkozik azokra a feldolgozó folyamatokra is, amelyek előszerződéses intézkedések végrehajtásához szükségesek, pl. termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó ajánlatkérések esetében. Ha vállalatunk olyan jogi kötelezettség hatálya alá tartozik, amely által szerződéses adatok feldolgozása szükséges, mint pl. adózási kötelezettségek teljesítése, akkor a feldolgozás alapja a DS-GVO 6. I cikk c) bekezdése. Ritka eseteben személyes adatok feldolgozása ahhoz szükséges, hogy az érintett személy vagy más természetes személy létfontosságú érdekeit védjük. Ez volna pl. az eset akkor, ha látogató megsérülne üzemünkben, ennek következtében pedig nevét, életkorát, társadalombiztosítási adatait és egyéb létfontosságú információkat kellene eljuttatni az orvosnak, a kórháznak vagy más harmadik személynek. Ebben az esetben a feldolgozás alapja a DS-GVO 6 I cikk d) bekezdése. Végeredményben a feldolgozási folyamatok a DS-GVO 6 I cikk f) bekezdésén alapulhatnak. Ezen a jogalapon alapulnak azok a feldolgozó folyamatok, amelyeket a fentnevezett jogalapok egyike sem rögzít, ha a feldolgozás vállalatunk vagy harmadik személy jogos érdekeinek védelmére szükséges, amennyiben az érintett fél érdekei, alapjogai és alapszabadságai nem élveznek prioritást. Az ilyen feldolgozó folyamatok számunkra különösen azért megengedettek, mert ezeket az Európai törvényhozás külön említette. Az Európai törvényhozás ebben az értelemben azt a nézetet képviseli, hogy akkor fogadható el a jogos érdek, ha az érintett személy a felelős fél vevője (DS-GVO 47. cikk 2. szakasz mérlegelési indok).

16. A feldolgozás jogos érdekei, amelyeket a felelős fél vagy harmadik személy követ

Ha a személyes adatok feldolgozása a DS-GVO 6 I cikk f) pontján alapul, jogos érdekünk üzletképességünk teljesítése valamennyi munkatársunk és tulajdonostársunk jólétének javára.

17. Az az időtartam, amelyre a személyes adatokat tárolják

A személyes adatok tárolási időtartamának kritériuma a mindenkori törvényi tárolási határidő. A határidő lejárta után rutinszerűen töröljük a megfelelő adatokat, amennyiben már nem szükségesek szerződés teljesítéséhez vagy szerződés létrehozásához.

18. Törvényi vagy szerződéses előírások személye adatok átadására; szerződéskötés céljára való igény; az érintett személy kötelezettsége személyes adatok átadására; az átadás elmulasztásának lehetséges következményei

Ezennel tájékoztatjuk Önt arról, hogy a személyes adatok átadását részben törvény írja elő (pl. adózási előírások) vagy szerződéses szabályozások alapján (pl. szerződő fél adatai) szükséges. Többek között szerződés megkötéséhez szükséges lehet, hogy az érintett személy rendelkezésünkre bocsátsa személyes adatait, amelyeket a továbbiakban fel kell dolgoznunk. Az érintett személy pl. köteles részünkre személyes adatokat átadni, ha vállalatunk szerződést köt vele. A személyes adatok átadásának elmulasztása következményeként pl. nem köthető szerződés az érintett féllel. A személyes adatoknak az érintett fél általi átadás előtt, az érintett félnek valamely munkatársunkhoz kell fordulnia. Munkatársunk tájékoztatja az érintett személyt a konkrét esettel kapcsolatban arról, hogy a személyes adatok átadását törvény vagy a szerződés írja-e elő vagy a szerződés megkötéséhez szüksége-e, áll-e fenn személyes adatok átadásának kötelezettsége, és milyen következményei lehetnek a személyes adatok átadása elmulasztásának.

19. Automatizált döntéshozatal fennállása

Felelősségtudatos vállalatként eltekintünk az automatikus döntéshozataltól és profillétrehozástól.

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot az adatvédelmi megbízott az RC GmbH-val együttműködésben és a WBS-LAW Filesharing ügyvédei készítették.