Iščemo prav vas!

  • Ste angažirani, mobilni in fleksibilni?
  • Želite dejavno prispevati k našemu uspehu?
  • Iščete dolgoročne možnosti v mednarodni skupini podjetij?

Če je tako, se veselimo vaše vloge za zaposlitev.

Vlogo s popolno dokumentacijo pošljite na spodnji naslov:

Herrn Willi Kopf
Kopf Holding GmbH
Heinkelstr. 25
D-73230 Kirchheim/Teck