ZAVESTNA OSKRBA Z ENERGIJO

Energetska in plinska kriza, vse večje zahteve za doseganje podnebne nevtralnosti: Industrija cinkanja je v središču daljnosežne industrijske preobrazbe. ZINKPOWER se z njo sooča z največjo mero samoiniciativnosti in preureditvijo dveh svojih obratov na avstrijskem Štajerskem.

UPORABA ENERGIJE IZ HIDROELEKTRARN

Na lokaciji Sinabelkirchen obratuje ZINKPOWER z največjo kopeljo za cinkanje v Avstriji. To pomeni, da je treba 606 ton cinka nenehno ohranjati v tekočem stanju pri minimalni temperaturi 450 stopinj Celzija. Zaradi doseganja samozadostnejše oskrbe s toploto in izkoriščanja domačih naravnih energetskih virov so se pri ZINKPOWER odločili investirati v preureditev cinkarne. Od februarja 2023 se naša cinkarna Sinabelkirchen namesto s plinom ogreva električno z energijo iz hidroelektrarn. 

Dodatna prednost: Uporaba CO₂ nevtralne energije omogoča zmanjšanje emisij CO₂ za okoli 1.550 ton na leto!

IZBOLJŠANJE VARNOSTI OSKRBE Z BIOPLINOM

Čeprav je Avstriji nazadnje uspelo bistveno znižati svojo odvisnost od ruskega plina, so tveganja za avstrijska industrijska podjetja v zvezi z oskrbo energije (za ogrevanje) še vedno velika. ZINKPOWER kot vodilno podjetje za vroče cinkanje v državi od septembra 2022 uporablja biometan za oskrbo s plinom na svoji lokaciji Gratkorn. Biometan prihaja iz največje avstrijske bioplinarne Margarethen am Moos. Proizvaja se izključno iz agrarnih odpadnih materialov in ima enake fizikalne lastnosti kot zemeljski plin.

Na ta način lahko ZINKPOWER Gratkorn trenutno pokriva vse energetske potrebe z lokalnimi biološkimi viri in ima pionirsko vlogo v celotni industriji vročega cinkanja. Želeni stranski učinek: Z uporabo biometana se je odtis CO₂ na lokaciji zmanjšal za več kot 520 ton letno. ZINKPOWER Gratkorn je s tem cinkarna z najnižjim odtisom CO₂ v Avstriji!

Želeni stranski učinek: Z uporabo biometana se je odtis CO₂ na lokaciji zmanjšal za več kot 520 ton letno. ZINKPOWER Gratkorn je s tem cinkarna z najnižjim odtisom CO₂ v Avstriji!

S temi ukrepi na avstrijskem Štajerskem preprečimo 2.070 ton emisij CO₂ letno. 

Pictures Copyright: Andrew Mayovskyy I Rike_