DOKAZLJIVA TRAJNOST

ZINKPOWER ima na področju ekologije in trajnosti že desetletja vodilno vlogo v industriji vročega cinkanja. To se ne odraža zgolj v našem v ugledu »zelenega pocinkovalca« v panogi, ampak tudi v vedno novih, učinkovitih ukrepih na področju trajnosti.

Protikorozijska zaščita s skupino ZINKPOWER je okolju prijazna in zagotavlja najboljšo kakovost. Pocinkajte tudi vi trajnostno in v prihodnost usmerjeno

Mislimo zeleno. V skupini ZINKPOWER veljajo naši lastni strogi okoljski standardi. Tudi v državah, kjer se okoljski vidiki ne upoštevajo dosti in kjer je zakonodaja na tem področju ohlapnejša ali sploh ne obstaja.

Na področju varstva okolja postavljamo nova merila – s koncepti, ki so ekonomični in trajnostni in zagotavljajo prvovrstne rezultate. Tako nastane v skupini ZINKPOWER iz izraza hot dip galvanizing – angleškega izraza za vroče cinkanje – green-dip-galvanizing.

Naša osnovna načela

 • Odgovorno ravnanje z okoljem je bistveni sestavni del naše korporativne filozofije.
 • Naša podjetja so certificirana v skladu s standardom DIN EN ISO 14001 – globalno priznanim dokazilom za varstvo okolja v naših obratih.
 • Vsa nemška podjetja so certificirana v skladu z DIN EN 50001
 • Vse naprave so dosledno opremljene z najsodobnejšo tehnologijo.
 • Vsako naložbo preverimo glede energetske učinkovitosti in okoljske združljivosti.
 • Lastna skupina strokovnjakov načrtuje in optimizira proizvodne naprave, ki vse delujejo brez odpadnih voda.
 • S pomočjo toplotnih izmenjevalnikov znova pridobivamo energijo iz odpadne toplote, da jo lahko uporabljamo za druge namene.
 • Zbiramo odpadne in reciklirne materiale, ki jih vračamo v proizvodnjo ali recikliramo.
 • Več informacij o varstvu okolja skupine ZINKPOWER je na voljo na povezavi:
  www.green-dip-galvanizing.com

Trajnost je trdno zasidrana kot sestavni del korporativne DNA

Že od ustanovitve podjetja leta 1973 ekološki vidiki bistveno vplivajo na odločitve skupine ZINKPOWER. Že od vsega začetka imata osrednji pomen varstvo okolja in trajnost, ki sta se že zgodaj trdno zasidrala v filozofijo podjetja. Oba vidika sta bila na pobudo ustanovitelja Willija Kopfa gonilni sili pri izgradnji podjetja – in to v času, ko ekološko gibanje v Nemčiji še ni bilo izrazito in okoljska tematika v kovinsko obdelovalni industriji še ni imela takšnega pomena, kot ga ima danes.

Tako je pocinkovalnica ZINKPOWER Willi Kopf GmbH & Co. KG leta 2003 kot prvi obrat za vroče cinkanje v Nemčiji prejela certifikat za sistem ravnanja z okoljem v skladu z ISO EN 14001. Pocinkovalnica ZINKPOWER Brunn je že leta 2000 prejela okoljsko nagrado dežele Spodnje Avstrije. Zahteve za certificiranje in interne zahteve veljajo pri tem za vsa podjetja v skupini – neodvisno od tega, kako stroge so zakonske zahteve v posameznih državah.

Postavljamo, upoštevamo in presegamo cilje,

da lahko trajnostne ukrepe implementiramo v svoje proizvodne procese. Pri tem pa se ne orientiramo le po zahtevah, ki so zastavljene v okviru okoljskih predpisov, ampak smo si večinoma zastavili lastne, praviloma zahtevnejše cilje. To še zlasti velja za porabo energije in virov.

Ne stagniramo

Delovati na ekološko trajnosten način ne pomeni samo ohranjati dosedanjega stanja, temveč tudi usmeriti pogled iz sedanjosti v prihodnost.