Izjava o varstvu osebnih podatkov

Veseli nas, da se zanimate za naše podjetje. Pri upravljanju družbe Kopf Holding GmbH igra varstvo podatkov še posebej pomembno vlogo. Uporaba spletnih strani podjetja Kopf Holding GmbH je načeloma mogoča brez navedbe kakršnih koli osebnih podatkov. Če pa želi obiskovalec prek naše spletne strani uporabiti posebne storitve našega podjetja, je obdelava osebnih podatkov morda potrebna. Če je obdelava osebnih podatkov potrebna in zanjo ni pravne podlage, pridobimo soglasje posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.

Obdelava osebnih podatkov osebe, na katero se podatki nanašajo, kot so ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka, vedno poteka v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in v skladu z določbami o varstvu podatkov, ki za Kopf Holding GmbH veljajo v posamezni državi. S to izjavo o varstvu podatkov želi naše podjetje obvestiti javnost o naravi, obsegu in namenu osebnih podatkov, ki jih zbiramo, uporabljamo in obdelujemo. Poleg tega seznanjamo posameznike, na katere se podatki nanašajo, z njihovimi pravicami v skladu s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Kopf Holding GmbH je kot podjetje, odgovorno za obdelavo podatkov, sprejelo številne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo kar najbolj popolno zaščito osebnih podatkov, obdelanih prek te spletne strani. Kljub temu pa pojav varnostnih pomanjkljivosti pri prenosu podatkov prek spleta ni izključen, zato absolutne zaščite ni mogoče zagotoviti. Zato ima vsak uporabnik možnost, da nam osebne podatke posreduje tudi na drug način, na primer prek telefona.

1. Opredelitve pojmov

Izjava o varstvu osebnih podatkov družbe Kopf Holding GmbH uporablja enako terminologijo, kot jo je pri sprejemanju Splošne uredbe o varstvu podatkov uporabil evropski zakonodajalec in regulator. Naša izjava o varstvu osebnih podatkov mora biti preprosto berljiva in razumljiva tako za naše stranke in poslovne partnerje kot tudi za celotno javnost. Da bi to zagotovili, želimo vnaprej pojasniti uporabljeno terminologijo.

V tej izjavi o varstvu osebnih podatkov med drugim uporabljamo naslednje pojme:

a)     Osebni podatki

Pri osebnih podatkih gre za vse vrste informacij, ki se nanašajo na identificirano fizično osebo ali fizično osebo, ki jo je mogoče identificirati (v nadaljnjem besedilu »osebo, na katero se podatki nanašajo«). Fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, je fizična oseba, ki jo je mogoče bodisi neposredno bodisi posredno identificirati, zlasti na podlagi identifikatorjev, kot so ime, identifikacijska številka, podatek o lokaciji, spletni identifikator ali ena ali več posebnih značilnosti, na podlagi katerih je mogoča fizična, fiziološka, genska, duševna, ekonomska, kulturna ali družbena identifikacija te fizične osebe.

b) Oseba, na katero se podatki nanašajo

Oseba, na katero se podatki nanašajo, je katera koli identificirana fizična oseba ali fizična oseba, ki jo je mogoče identificirati, katere osebne podatke obdeluje odgovorni za obdelavo podatkov.

c) Obdelava

Obdelava je vsak postopek ali niz postopkov, ki se izvajajo s pomočjo avtomatiziranih postopkov ali brez njih, in ki so povezani z osebnimi podatki, kot so zbiranje, zajemanje, organiziranje, razvrščanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, izbiranje, poizvedovanje, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanjem ali drugo obliko objavljanja, primerjavo ali povezavo, omejevanje, izbris ali uničenje.

d) Omejitev obdelave

Omejitev obdelave pomeni označevanje shranjenih osebnih podatkov z namenom omejiti njihovo prihodnjo obdelavo.

e) Profiliranje

Profiliranje označuje vsako vrsto avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki pomeni uporabo teh osebnih podatkov za vrednotenje določenih vidikov osebne narave, povezanih s fizično osebo, zlasti tistih, ki se nanašajo na delovno uspešnost, ekonomsko stanje, zdravje, osebne preference, interese, zanesljivost, vedenje, bivanje ali selitve te fizične osebe s ciljem analize in predvidevanja.

f) Psevdonimizacija

Pri psevdonimizaciji gre za obdelavo osebnih podatkov na način, ki onemogoči možnost pripisovanja osebnih podatkov določeni osebi, na katero se nanašajo osebni podatki, ne da bi bili potrebni dodatni podatki, če so takšni dodatni podatki shranjeni ločeno in so predmet tehničnih in organizacijskih ukrepov, ki zagotovijo, da se osebni podatki ne dodelijo identificirani fizični osebi ali fizični osebi, ki jo je mogoče identificirati.

g) Upravljavec ali odgovorni za obdelavo podatkov

Upravljavec ali odgovorni za obdelavo podatkov je fizična ali pravna oseba, javni organ, ustanova ali služba, ki bodisi samostojno bodisi skupaj z drugimi odloča o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov. Če so cilji in sredstva takšne obdelave določeni v zakonodaji Unije ali zakonodaji držav članic, so lahko tako odgovorni za obdelavo podatkov kot posebna merila za njegovo imenovanje določeni v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo.

h) Pogodbeni obdelovalec

Pogodbeni obdelovalec je fizična ali pravna oseba, javni organ, ustanova ali druga služba, ki v imenu odgovornega za obdelavo obdeluje osebne podatke.

i) Prejemnik

Prejemnik je fizična ali pravna oseba, javni organ, ustanova ali služba, katerega osebni podatki se razkrivajo in to ne glede na to, ali gre pri tem za tretjo osebo ali ne. Vendar pa organi, ki bi utegnili v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo priti do osebnih podatkov s pomočjo naloga za preiskavo, ne veljajo za prejemnike.

j) Tretja oseba

Tretja oseba je fizična ali pravna oseba, javni organ, ustanova ali služba, ki ni oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, odgovorni za obdelavo podatkov, pogodbeni obdelovalec ali oseba, ki ima neposredno pooblastilo upravljavca ali pogodbenega obdelovalca za obdelavo osebnih podatkov.

k) Soglasje

Soglasje je vsako s strani osebe, na katero se podatki nanašajo, prostovoljno in nedvoumno izraženo strinjanje v obliki izjave ali drugega nedvoumnega potrditvenega dejanja za določen primer, s katerim oseba, na katero se podatki nanašajo, izjavi, da soglaša z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo.

2. Ime in naslov odgovornega za obdelavo podatkov

Odgovorni za obdelavo podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugih zakonov o varstvu podatkov v državah članicah Evropske unije in drugih določb o varstvu podatkov je:

Kopf Holding GmbH
Heinkelstraße 25
D-73230 Kirchheim/Teck
Nemčija
Tel. št.: +49 (0) 7021 / 97 55-50
E–pošta: info@zinkpower.com
Spletna stran: www.zinkpower.com

Z našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov lahko stopite v stik na e-poštnem naslovu datenschutz@zinkpower.com ali po pošti s pripisom »pooblaščena oseba za varstvo podatkov«.

3. Piškotki

Spletne strani podjetja Kopf Holding GmbH uporabljajo piškotke. Piškotki so besedilne datoteke, ki se prek spletnega brskalnika namestijo in shranijo v računalniku.

Številna spletna mesta in strežniki uporabljajo piškotke. Mnogi piškotki vsebujejo identifikacijsko kodo, tako imenovani ID piškotka. ID piškotka je edinstven identifikator piškotka. Sestavlja ga niz znakov, prek katerega je mogoče spletne strani in strežnike dodeliti določenemu spletnemu brskalniku, v katerem je bil shranjen piškotek. To obiskanim spletnim mestom in strežnikom omogoča, da ločijo brskalnik osebe, na katero se podatki nanašajo, od drugih internetnih brskalnikov, ki vsebujejo druge piškotke. Določen spletni brskalnik je mogoče prepoznati in identificirati prek edinstvenega ID piškotka.

Z uporabo piškotkov lahko Kopf Holding GmbH uporabnikom te spletne strani ponudi uporabnikom prijazne storitve, ki brez uporabe piškotkov ne bi bile mogoče.

S piškotkom lahko vse informacije in ponudbe na naši spletni strani optimiziramo po meri uporabnika. Kot omenjeno, nam piškotki omogočajo prepoznavanje uporabnikov naše spletne strani. Namen tega prepoznavanja je, da uporabnikom olajšamo uporabo naše spletne strani. Tako na primer uporabniku spletne strani, ki uporablja piškotke, ni treba ob vsakem obisku spletne strani znova vnašati svojih podatkov za dostop, saj to storita spletna stran in piškotek, shranjen v uporabnikovem računalniku. Drug primer je piškotek nakupovalne košarice v spletni trgovini. Spletna trgovina si s pomočjo piškotka zapomni izdelke, ki jih je uporabnik odložil v svojo virtualno nakupovalno košarico.

S pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega internetnega brskalnika lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, prek naše spletne strani kadar koli prepreči namestitev piškotkov in s tem trajno onemogoči nameščanje piškotkov. Poleg tega je mogoče že nameščene piškotke prek spletnega brskalnika ali drugih programskih orodij kadar koli izbrisati. To je mogoče v vseh običajnih internetnih brskalnikih. Če posameznik, na katerega se podatki nanašajo, onemogoči namestitev piškotkov v uporabljenem internetnem brskalniku, funkcije naše spletne strani ne bodo v celoti uporabne.

4. Zbiranje splošnih podatkov in informacij

Ob vsakem obisku spletne strani s strani osebe, na katero se nanašajo podatki, ali avtomatiziranega sistema spletna stran podjetja Kopf Holding GmbH zajame vrsto splošnih podatkov in informacij. Ti splošni podatki in informacije se shranijo v dnevniških datotekah strežnika. Tako je mogoče spremljati (1) uporabljene tipe in različice brskalnika, (2) operacijski sistem, ki ga uporablja sistem, ki dostopa, (3) spletno stran, s katere sistem, ki dostopa, vstopa na našo spletno stran (tako imenovani napotitelj), (4) spletne podstrani, na katere je mogoč dostop prek sistema, krmiljenega prek naše spletne strani, (5) datum in čas dostopa do spletne strani, (6) naslov internetnega protokola (naslov IP), (7) ponudnika internetnih storitev sistema, ki dostopa, in (8) druge podobne podatke in informacije, ki se uporabijo za zaščito v primeru napadov na naše sisteme informacijske tehnologije.

Pri uporabi teh splošnih podatkov in informacij podjetje Kopf Holding GmbH ne sprejema nikakršnih sklepov o osebi, na katero se podatki nanašajo. Namesto tega so te informacije potrebne za (1) pravilno posredovanje vsebine našo spletne strani, (2) njeno optimizacijo in promocijo, (3) zagotavljanje neprekinjenega delovanja naših sistemov informacijske tehnologije in tehnologije naše spletne strani ter (4) zagotavljanje informacij, potrebnih za kazenskopravne pregone, organom kazenskega pregona v primeru kibernetskega napada. Te anonimno zbrane podatke in informacije nato podjetje Kopf Holding GmbH dodatno statistično ovrednoti, s ciljem izboljšati zaščito in varnost podatkov v našem podjetju in tako navsezadnje zagotoviti najboljšo mogočo raven varstva osebnih podatkov, ki jih obdelujemo. Anonimni podatki dnevniških datotek strežnika so shranjeni ločeno od vseh osebnih podatkov, ki jih posreduje oseba, na katero se podatki nanašajo.

5. Registracija na naši spletni strani

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima možnost, da se na spletni strani odgovornega za obdelavo registrira z osebnimi podatki. Katere osebne podatke je treba poslati odgovornemu za obdelavo, je razvidno iz ustreznega vstopnega vmesnika, ki se uporablja za registracijo. Osebni podatki, ki jih vnese oseba, na katero se nanašajo, se zbirajo in hranijo izključno za interno uporabo s strani odgovornega za obdelavo podatkov in za lastne namene. Odgovorni za obdelavo podatkov lahko posreduje podatke enemu ali več pogodbenim obdelovalcem, na primer podjetju za dostavo pošiljk, ki prav tako uporablja osebne podatke izključno za interno uporabo, za namene odgovornega za obdelavo podatkov.

Z registracijo na spletni strani odgovornega za obdelavo podatkov se poleg s strani ponudnika internetnih storitev določenega IP-naslova osebe, na katero se podatki nanašajo, shranita še datum in čas registracije. Shranjevanje teh podatkov poteka v ozadju, kar preprečuje morebitno zlorabo naših storitev, ti podatki pa po potrebi omogočajo razjasnitev storjenih kaznivih dejanj. Zato je shranjevanje podatkov potrebno za zaščito odgovornega za obdelavo podatkov. Teh podatkov načeloma ne posredujemo tretjim osebam, razen tedaj, ko obstaja zakonska obveznost posredovanja ali razkritja s ciljem kazenskega pregona.

Registracija osebe, na katero se osebni podatki nanašajo, ob prostovoljnem posredovanju podatkov, služi odgovornemu za obdelavo podatkov, da lahko osebi, na katero se podatki nanašajo, zagotovi tiste storitve in vsebine, ki jih je zaradi njihove narave mogoče nuditi le registriranim uporabnikom. Registrirane osebe lahko svoje osebne podatke, ki jih posredujejo ob registraciji, kadar koli spremenijo, mogoče pa jih je tudi popolnoma izbrisati iz podatkovne zbirke odgovornega za obdelavo podatkov.

Odgovorni za obdelavo podatkov vsaki osebi, na katero se nanašajo podatki, na njeno zahtevo kadar koli zagotovi informacije o tem, kateri njeni osebni podatki se hranijo. Poleg tega odgovorni za obdelavo podatkov na zahtevo osebe, na katero se podatki nanašajo, popravi ali izbriše osebne podatke, če to ni v nasprotju z zakonskimi predpisi glede hranjenja. Oseba, na katero se podatki nanašajo, se lahko v zvezi s tem vedno obrne na osebje odgovornega za obdelavo podatkov.

6. Naročilo na naše novice

Na spletni strani podjetja Kopf Holding GmbH imajo uporabniki možnost, da se naročijo na glasilo našega podjetja. Kateri osebni podatki se ob naročanju novic posredujejo odgovornemu za obdelavo podatkov, je razvidno iz v ta namen oblikovanega vstopnega vmesnika.

Podjetje Kopf Holding GmbH s pomočjo glasila redno obvešča svoje stranke in poslovne partnerje o ponudbah podjetja. Glasilo našega podjetja lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, prejema le, če (1) ima ta oseba veljaven e-poštni naslov in (2) če se ta oseba registrira za prejemanje glasila. Iz pravnih razlogov bo na e-poštni naslov, ki ga je oseba, na katero se podatki nanašajo, prvič posredovala, poslano e-poštno sporočilo za potrditev v okviru postopka dvojne potrditve prijave. To potrditveno e-poštno sporočilo se uporablja za preverjanje, ali je imetnik e-poštnega naslova kot oseba, na katero se podatki nanašajo, odobril prejemanje glasila.

Ob naročilu na glasilo nadalje shranimo s strani ponudnika internetnih storitev določeni IP-naslov računalnika, ki ga je ob registraciji uporabila oseba, na katero se podatki nanašajo, ter datum in uro registracije. Zbiranje teh podatkov je potrebno za odkrivanje (morebitne) zlorabe e-poštnega naslova osebe, na katero se podatki nanašajo, in zato pozneje služi kot pravno varovalo odgovornega za obdelavo podatkov.

Osebni podatki, zbrani v okviru prijave na glasilo, bodo uporabljeni izključno za pošiljanje novic. Naročnike je po e-pošti mogoče tudi obveščati, če je to potrebno za registracijo ali delovanje storitve razpošiljanja glasila, kar se utegne zgoditi v primeru spremembe glasila ali tehničnih sprememb. V okviru storitve glasila zbrani osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Naročilo na naše glasilo lahko oseba, na katero se nanašajo podatki, vselej prekliče. Soglasje k shranjevanju osebnih podatkov, ki nam jih je posredovala oseba, na katero se ti nanašajo, je mogoče kadar koli preklicati. Za preklic soglasja je v vsakem glasilu na voljo ustrezna povezava. Prav tako se je mogoče kadar koli odjaviti iz glasila neposredno na spletni strani odgovornega za obdelavo ali pa odgovornega za obdelavo obvestiti na drugačen način.

7. Sledenje glasilu

Glasilo podjetja Kopf Holding GmbH vsebuje tako imenovane spletne svetilnike. Spletni svetilnik je miniaturna grafika, vgrajena v tista e-sporočila, ki se pošiljajo v obliki HTML, ki omogoča spremljanje in analizo dnevniške datoteke. To omogoča statistično oceno uspeha ali neuspeha spletnih marketinških kampanj. Podjetje Kopf Holding GmbH lahko na podlagi vgrajenega spletnega svetilnika ugotovi, ali je oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, odprla e-pošto, kdaj jo je odprla, poleg tega pa tudi, katere v e-pošti navedene povezave je odprla.

Takšne osebne podatke, ki so bili zbrani na podlagi spletnih svetilnikov v glasilu, bo odgovorni za obdelavo podatkov shranil in ocenil z namenom optimizacije pošiljanja glasila in izboljšanja vsebine prihodnjih glasil glede na interese osebe, na katero se nanašajo osebni podatki. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam. Osebe, na katere se podatki nanašajo, so vselej upravičene do preklica soglasja, ki so ga oddali s postopkom dvojne potrditve prijave. Po preklicu bo odgovorni za obdelavo osebne podatke izbrisal. Odjavo od prejemanja novic podjetja Kopf Holding GmbH samodejno obravnava kot preklic.

8. Možnost stika prek internetne strani

Spletna stran podjetja Kopf Holding GmbH zaradi zakonskih predpisov vsebuje podatke, ki omogočajo hiter elektronski stik z našim podjetjem, neposredno komunikacijo z nami, vključuje pa tudi splošni naslov elektronske pošte (e-poštni naslov). Če se oseba, na katero se nanašajo podatki, obrne na odgovornega za obdelavo po elektronski pošti ali prek obrazca za stik, bodo osebni podatki, ki jih posreduje, samodejno shranjeni. Osebni podatki, ki jih oseba, na katero se podatki nanašajo, prostovoljno posreduje odgovornemu za obdelavo, se shranijo za namene obdelave ali vzpostavitve stika z osebo, na katero se podatki nanašajo. Ti osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

9. Obdelava osebnih podatkov v poslovnih odnosih

Osebne podatke oseb za stik naših poslovnih partnerjev (npr. dobaviteljev in strank) obdelujemo za namene sklenitve poslovnega odnosa in zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti. Podatke obdelujemo na podlagi točke f) 1. odstavka 6. člena GDPR (naš zakoniti interes je komunikacija z osebami za stik stranke). Podatke obdelujemo tudi na podlagi točke c) 1. odstavka 6. člena GDPR, ker smo lahko zakonsko obvezani k shranjevanju osebnih podatkov, npr. v davčnih in trgovskih zadevah. Podatke obdelujemo tudi v svojih informacijskih sistemih na podlagi točke f) 1. odstavka 6. člena GDPR (naš zakoniti interes je poenostavljeno upravljanje odnosov s strankami in vzpostavljanje stikov).

10. Redno brisanje in blokiranje osebnih podatkov

Odgovorni za obdelavo podatkov obdeluje in hrani osebne podatke osebe, na katero se podatki nanašajo, izključno za obdobje, ki je potrebno za doseganje namena shranjevanja ali pa je predvideno s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja oz. predpisi katere koli druge zakonodaje, ki jo mora upoštevati odgovorni za obdelavo podatkov.

Takoj ko namen hranjenja preneha ali poteče rok hrambe, kot ga predpisuje evropski zakonodajalec in regulator ali kateri koli drug ustrezni zakonodajalec, se osebni podatki rutinsko blokirajo ali izbrišejo v skladu z zakonskimi določbami.

11. Pravice osebe, na katero se podatki nanašajo

a) Pravica do potrditve

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja podeljeno pravico, da od odgovornega za obdelavo podatkov zahteva, da preveri, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo nanjo. Če želi oseba, na katero se podatki nanašajo, to pravico uveljaviti, lahko kadar koli stopi v stik z osebjem odgovornega za obdelavo podatkov.

b) Pravica do dostopa do informacij

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki v obdelavi, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja podeljeno pravico, da lahko od odgovornega za obdelavo podatkov kadar koli zahteva brezplačne informacije o vseh svojih osebnih podatkih, ki se hranijo, kot tudi kopijo te informacije. Poleg tega podeljuje evropski zakonodajalec in regulator osebi, na katero se nanašajo podatki, pravice do naslednjih informacij:

o   o namenu obdelave

o   o kategorijah osebnih podatkov, ki so v obdelavi

o   o prejemnikih in kategorijah prejemnikov, katerim so bili osebni podatki razkriti, še posebej o prejemnikih v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah

o   če je mogoče, o predvidenem trajanju hrambe osebnih podatkov, ali o kriterijih za določitev tega trajanja, če to ni mogoče

o   o obstoju pravice do popravka ali izbrisa zadevnih osebnih podatkov, ali omejitvah obdelave s strani odgovornega za obdelavo ali pravice do ugovora zoper takšno obdelavo

o   o obstoju pravice do ugovora pri nadzornem organu

o   če se osebni podatki ne zbirajo pri osebi, na katero se nanašajo: vse razpoložljive informacije o virih podatkov

o   o obstoju avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem v skladu s 1. in 4. odstavkom 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in – vsaj v teh primerih – pomembne informacije o logiki ter obsegu in predvidenem učinku takšne obdelave na osebo, na katero se podatki nanašajo

Poleg tega ima oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, pravico do podatka, ali so bili osebni podatki posredovani tretji državi ali mednarodni organizaciji. Če je tako, ima oseba, na katero se podatki nanašajo, pravico pridobiti informacije o ustreznih jamstvih v zvezi s posredovanjem.

Če želi oseba, na katero se podatki nanašajo, to pravico do potrditve uveljaviti, lahko kadar koli stopi v stik z osebjem odgovornega za obdelavo podatkov.

c) Pravica do popravka

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki v obdelavi, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja podeljeno pravico, da od odgovornega za obdelavo podatkov zahteva takojšen popravek vseh nepravilnih osebnih podatkov. Nadalje ima oseba, na katero se podatki nanašajo, ob upoštevanju namena obdelave pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov – tudi na podlagi dodatne izjave.

Če želi oseba, na katero se podatki nanašajo, to pravico do popravka uveljaviti, lahko kadar koli stopi v stik z osebjem odgovornega za obdelavo podatkov.

d) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Vsaka oseba, na katero se podatki v obdelavi nanašajo, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja podeljeno pravico, da od odgovornega za obdelavo podatkov zahteva takojšen izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, če za to obstaja eden od naslednjih razlogov in tedaj, ko obdelava ni potrebna:

o   Osebni podatki so bili zbrani ali drugače obdelani za namene, za katere niso več potrebni.

o   Oseba, na katero se podatki nanašajo, umakne soglasje, na katerem je temeljila obdelava podatkov skladno s točko a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali točko a 2. odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, drugačna pravna podlaga za obdelavo pa ne obstaja.

o   Oseba, na katero se podatki nanašajo, poda ugovor obdelavi skladno s 1. odstavkom 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, za obdelavo pa ni pravne podlage, ali pa oseba, na katero se podatki nanašajo, poda ugovor zoper obdelavo skladno z 2. odstavkom 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

o   Osebni podatki so bili obdelani nezakonito.

o   Izbris osebnih podatkov je potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo Unije ali nacionalno zakonodajo, ki velja za odgovornega za obdelavo podatkov.

o   Osebni podatki so bili zbrani v zvezi s storitvami informacijske družbe, ki so na voljo skladno s 1. odstavkom 8. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Če velja eden ali več zgoraj navedenih razlogov in oseba, na katero se podatki nanašajo, želi uveljaviti pravico do izbrisa podatkov, shranjenih pri podjetju Kopf Holding GmbH, se lahko kadar koli obrne v stik z osebjem odgovornega za obdelavo podatkov. Zaposleni podjetja Kopf Holding GmbH bo poskrbel, da bo zahtevek za preklic takoj izpolnjen.

Če je osebne podatke objavilo podjetje Kopf Holding GmbH in če je naše podjetje kot odgovorni za obdelavo podatkov odgovorno za izbris osebnih podatkov skladno s 1. odstavkom 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, sprejme podjetje Kopf Holding GmbH ustrezne ukrepe ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvajanja, tudi tehnične narave, da obvesti tudi druge odgovorne za obdelavo podatkov, ki obdelujejo objavljene osebne podatke, da oseba, na katero se podatki nanašajo, tudi od teh drugih upravljavcev podatkov zahteva, da se izbrišejo kakršne koli povezave do takih osebnih podatkov ali kopije ali replikacije osebnih podatkov, razen tedaj, ko je obdelava potrebna. Zaposleni podjetja Kopf Holding GmbH bo poskrbel za vse, kar je v posameznem primeru potrebno.

d) Pravica do omejitve obdelave

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki v obdelavi, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja podeljeno pravico, da od odgovornega za obdelavo podatkov zahteva omejitev obdelave, če za to obstaja eden od naslednjih razlogov:

o   Oseba, na katero se podatki nanašajo, zavrača pravilnost osebnih podatkov, in sicer za časovno obdobje, ki odgovornemu za obdelavo podatkov omogoča, da preveri pravilnost osebnih podatkov.

o   Obdelava je nezakonita in oseba, na katero se podatki nanašajo, zavrne izbris osebnih podatkov in namesto tega zahteva omejitev uporabe osebnih podatkov.

o   Odgovorni za obdelavo osebnih podatkov za namen obdelave ne potrebuje več, vendar pa jih oseba, na katero se podatki nanašajo, potrebuje za uveljavitev ali obrambo svojih pravnih zahtevkov.

o   Oseba, na katero se podatki nanašajo, je podala ugovor zoper obdelavo po členu 21 (1) GDPR in še ni jasno, ali upravičeni razlogi odgovornega za obdelavo podatkov prevladujejo nad tistimi, ki jih podaja oseba, na katero se podatki nanašajo.

Če velja eden ali več zgoraj navedenih razlogov in oseba, na katero se podatki nanašajo, želi uveljaviti pravico do omejitve obdelave podatkov, shranjenih pri podjetju Kopf Holding GmbH, se lahko kadar koli obrne na osebje odgovornega za obdelavo podatkov. Zaposleni podjetja Kopf Holding GmbH bo poskrbel za omejitev obdelave.

f) Pravica do prenosljivosti podatkov

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki v obdelavi, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja podeljeno pravico, da prejme osebne podatke, ki so bili dani na razpolago odgovornemu za obdelavo podatkov, v strukturirani, aktualni in strojno berljivi obliki zapisa. Prav tako ima pravico prenesti te podatke na drugega odgovornega za obdelavo, ne da bi jo odgovorni za obdelavo, kateremu so bili osebni podatki posredovani, pri tem oviral, pod pogojem, da obdelava temelji na soglasju skladno s točko a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali točko a 2. odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali po pogodbi skladno s točko b 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in da gre za obdelavo z avtomatiziranimi postopki, razen če je obdelava potrebna za opravljanje nalog javnega interesa ali izvajanje javnih pooblastil, dodeljenih odgovornemu za obdelavo podatkov.

Poleg tega lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, pri uveljavljanju svoje pravice do prenosljivosti podatkov skladno s 1. odstavkom 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov zahteva, da se osebni podatki posredujejo neposredno od enega odgovornega za obdelavo podatkov na drugega, če je to tehnično izvedljivo in ne vpliva na pravice in svoboščine drugih.

Za uveljavljanje pravice do prenosljivosti podatkov se lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, kadar koli obrne na zaposlenega podjetja Kopf Holding GmbH.

g) Pravica do ugovora

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki v obdelavi, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja podeljeno pravico iz razlogov, ki izhajajo iz njegovega posebnega položaja, da lahko kadar koli poda ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, skladno s točko e 1. odstavka 6. člena ali točko f Splošne uredbe o varstvu podatkov. To velja tudi za profiliranje, ki temelji na teh določbah.

V primeru ugovora podjetje Kopf Holding GmbH ne obdeluje več osebnih podatkov, razen če lahko dokažemo, da obstajajo nujni razlogi za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami osebe, na katero se nanašajo osebni podatki, ali pa obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.

Če podjetje Kopf Holding GmbH obdeluje osebne podatke z namenom neposrednega oglaševanja, ima oseba, na katero se podatki nanašajo, pravico kadar koli ugovarjati zoper obdelavo osebnih podatkov za namene tovrstnega oglaševanja. To velja tudi za profiliranje, če je to povezano s tovrstnim neposrednim oglaševanjem. Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ugovarja zoper obdelavo osebnih podatkov pri podjetju Kopf Holding GmbH z namenom neposrednega oglaševanja, podjetje Kopf Holding GmbH ne bo več obdelovalo osebnih podatkov za te namene.

Poleg tega ima oseba, na katero se nanašajo osebni podatki, pravico iz razlogov, ki izhajajo iz njegovega posebnega položaja, podati svoj ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanjo, pri podjetju Kopf Holding GmbH, za znanstvene oz. zgodovinske raziskovalne ali statistične namene skladno s 1. odstavkom 89. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, razen če je takšna obdelava potrebna za izpolnjevanje nalog javnega interesa.

Za uveljavljanje pravice do ugovora se lahko oseba, na katero se podatki nanašajo, neposredno obrne na zaposlenega podjetja Kopf Holding GmbH ali drugega zaposlenega. Oseba, na katero se podatki nanašajo, se prav tako lahko odloči v okviru uporabe storitev informacijske družbe ne glede na Direktivo 2002/58/ES uveljavljati svojo pravico do ugovora s pomočjo avtomatiziranih postopkov s tehničnimi specifikacijami.

h) Avtomatizirane odločitve v posameznih primerih, vključno s profiliranjem

Vsaka oseba, ki jo zadeva obdelava osebnih podatkov, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja zagotovljeno pravico, da se ne podredi odločitvi, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi, vključno s profiliranjem, ki ima pravni učinek ali podoben vpliv nanjo, če tovrstna obdelava (1) ni potrebna za sklepanje ali izvedbo pogodbe med osebo, na katero se podatki nanašajo, in odgovornim za obdelavo podatkov ali če (2) zakonodaja Unije ali držav članic, kateri je odgovorni za obdelavo podatkov podvržen, tovrstno obdelavo dovoljuje in ta zakonodaja obenem predvideva ustrezne ukrepe za spoštovanje pravic in svoboščin ter legitimnih interesov osebe, na katero se podatki nanašajo, ali če (3) poteka z izrecnim soglasjem osebe, na katero se podatki nanašajo.

Če je odločitev (1) potrebna za sklepanje ali izvedbo pogodbe med osebo, na katero se podatki nanašajo, in odgovornim za obdelavo podatkov ali (2) je sprejeta z izrecnim soglasjem osebe, na katero se podatki nanašajo, sprejme podjetje Kopf Holding GmbH ustrezne ukrepe za zaščito pravic in svoboščin ter zakonitih interesov osebe, na katero se podatki nanašajo, kamor spada vsaj pravica do zahteve po posegu s strani odgovornega, izražanja svojega stališča in izpodbijanja odločitev.

Če želi oseba, na katero se podatki nanašajo, svoje z avtomatiziranimi odločitvami povezane pravice uveljaviti, lahko kadar koli stopi v stik z osebjem odgovornega za obdelavo podatkov.

i) Pravica do preklica soglasja k varstvu podatkov

Vsaka oseba, na katero se nanašajo osebni podatki v obdelavi, ima s strani evropskega zakonodajalca in regulatorja podeljeno pravico, da svoje soglasje k obdelavi osebnih podatkov kadar koli prekliče.

Če želi oseba, na katero se podatki nanašajo, uveljaviti svojo pravico do umika soglasja, lahko kadar koli stopi v stik z osebjem odgovornega za obdelavo podatkov.

12. Varstvo podatkov pri prijavljanju na delovna mesta in postopku prijave

Odgovorni za obdelavo zbira in obdeluje osebne podatke prijavljenih kandidatov z namenom izvajanja prijavnega postopka. Obdelava je mogoča tudi v elektronski obliki. To velja zlasti tedaj, ko kandidat ustrezne prijavne dokumente odgovornemu za obdelavo predloži po elektronski poti, na primer po elektronski pošti ali prek spletnega obrazca, ki je na voljo na spletni strani. Če odgovorni za obdelavo podatkov s kandidatom sklene pogodbo o zaposlitvi, bodo posredovani podatki v skladu z zakonodajo shranjeni za namene sklenitve delovnega razmerja. Če odgovorni za obdelavo podatkov s kandidatom ne sklene pogodbe o zaposlitvi, se prijavna dokumentacija dva meseca po obvestilu o zavrnitvi samodejno izbriše, razen če je izbris v nasprotju z drugimi legitimnimi interesi odgovornega za obdelavo podatkov. Drugi legitimni interes v tem smislu je na primer obveznost predložitve dokazil v postopku skladno z Zakonom o enakem obravnavanju.

13. Pravilnik o zasebnosti pri uporabi storitev Google Analytics (s funkcijo anonimizacije)

Odgovorni za obdelavo podatkov je na tej spletni strani vključil funkcijo Google Analytics (s funkcijo anonimizacije). Pri Google Analytics gre za orodje za spletno analizo. Spletna analiza pomeni zajemanje, zbiranje in analizo podatkov o obnašanju obiskovalcev spletnih strani. Storitev spletne analize med drugim zbira podatke o tem, s katere spletne strani prihaja oseba, na katero se nanašajo podatki (tako imenovani napotitelj), do katerih podstrani spletne strani je bil opravljen dostop in kako pogosto, ter koliko časa je trajal ogled podstrani. Spletna analiza se večinoma uporablja za optimizacijo spletne strani in analizo stroškov in koristi internetnega oglaševanja.

Upravljavec Google Analytics je podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Odgovorni za obdelavo podatkov za spletno analizo uporablja dodatek Google Analytics »gat_anonymizeIp«. S tem dodatkom Google IP-naslov spletne povezave osebe, na katero se podatki nanašajo, skrajša in anonimizira, če je dostop do naše spletne strani opravljen iz države članice Evropske unije ali druge države pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru.

Namen funkcije Google Analytics je analiza tokov obiskovalcev na naši spletni strani. Google pridobljene podatke in informacije med drugim uporablja za analizo uporabe naše spletne strani, pripravo spletnih poročil, ki prikazujejo dejavnost na naših spletnih straneh, in za zagotavljanje drugih storitev, povezanih z uporabo naše spletne strani.

Google Analytics v informacijski sistem osebe, na katero se podatki nanašajo, namesti piškotek. Kaj so piškotki, smo pojasnili zgoraj. Z uporabo tega piškotka lahko Google analizira uporabo naše spletne strani. Ob vsakem dostopu do posamezne strani na tem spletnem mestu, s katerim upravlja odgovorni za obdelavo podatkov, in v katerega je vgrajena funkcija Google Analytics, ustrezna komponenta storitve Google Analytics samodejno poskrbi, da spletni brskalnik v informacijskem sistemu osebe, na katero se podatki nanašajo, posreduje podjetju Google podatke za namen spletne analize. V okviru tega tehničnega postopka se Google seznani z osebnimi podatki, na primer z IP-naslovom osebe, na katero se podatki nanašajo, kar podjetju Google med drugim omogoča sledenje izvoru obiskovalcev in klikom ter zaračunavanje provizije.

S pomočjo piškotka se shranijo osebni podatki, kot so čas dostopa, lokacija, s katere je bil dostop omogočen, in pogostost obiska strani s strani osebe, na katero se podatki nanašajo. Ob vsakem obisku naših spletnih strani se ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom internetne povezave osebe, na katero se podatki nanašajo, prenesejo v podjetje Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke shranjuje podjetje Google v Združenih državah Amerike. Pod določenimi pogoji lahko Google te s tehničnim postopkom zbrane osebne podatke prenese na tretje osebe.

Kot je opisano zgoraj, lahko s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega internetnega brskalnika oseba, na katero se podatki nanašajo, prek naše spletne strani kadar koli prepreči namestitev piškotkov in s tem trajno prepreči nameščanje piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika prepreči tudi, da bi Google v informacijski sistem osebe, na katero se podatki nanašajo, namestil piškotek. Poleg tega je mogoče piškotek, ki ga je že namestil Google Analytics, prek spletnega brskalnika ali s pomočjo drugih programskih orodij kadar koli izbrisati.

Oseba, na katero se podatki nanašajo, ima tudi možnost ugovora zoper zbiranje podatkov, ki jih je Google Analytics pridobil na tej spletni strani, in zoper obdelavo teh podatkov s strani podjetja Google. V ta namen si mora oseba, na katero se podatki nanašajo, s povezave https://tools.google.com/dlpage/gaoptout prenesti vtičnik za brskalnik in si ga namestiti. Ta vtičnik za brskalnik prek orodja JavaScript obvesti Google Analytics, da podatkov in informacij o obiskih spletnega mesta ni dovoljeno prenašati v storitev Google Analytics. Podjetje Google upošteva namestitev vtičnika za brskalnik kot zavrnitev. Če je informacijski sistem osebe, na katero se podatki nanašajo, pozneje izbrisan, formatiran ali nanovo nameščen, mora oseba, na katero se podatki nanašajo, znova namestiti vtičnik za brskalnik, če želi onemogočiti Google Analytics. Če je oseba, na katero se podatki nanašajo, ali katera koli druga za to pooblaščena oseba vtičnik za brskalnik odstranila ali onemogočila njegovo delovanje, je mogoče slednjega znova namestiti ali znova omogočiti njegovo delovanje.

Zbiranje podatkov s strani Google Analytics lahko preprečite s klikom naslednje povezave. Namesti se piškotek za onemogočanje, s čimer bo preprečeno prihodnje zbiranje podatkov ob obisku te spletne strani: Onemogočanje Google Analytics

Več informacij in veljavni pravilnik o zasebnosti podjetja Google lahko najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ in na http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Delovanje Google Analytics je natančneje pojasnjeno na naslednji povezavi https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

14. Pravilnik o zasebnosti pri uporabi storitev Google AdWords

Odgovorni za obdelavo podatkov je na tej spletni strani vključil funkcijo Google AdWords (s funkcijo anonimizacije). Pri Google AdWords gre za storitev spletnega oglaševanja, ki oglaševalcu omogoča prikaz oglasov tako v Googlovih rezultatih iskanja kot v Googlovem oglaševalskem omrežju. Google AdWords oglaševalcu omogoča, da vnaprej nastavi ključne besede, ki bodo oglas v Googlovih rezultatih iskalnika prikazale le tedaj, ko iskalnik pridobi rezultat iskanja v zvezi s ključnimi besedami. V Googlovem oglaševalskem omrežju so oglasi s pomočjo avtomatiziranega algoritma porazdeljeni po tematsko relevantnih spletnih straneh in glede na vnaprej določene ključne besede.

Upravljavec Google AdWords je podjetje Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ZDA.

Namen Google AdWords je oglaševanje naše spletne strani s pomočjo prikaza oglasov na zanimivih spletnih straneh tretjih oseb in v rezultatih iskanj Googlovega iskalnika ter prikazovanje tujih oglasov na naši spletni strani.

Če oseba, na katero se podatki nanašajo, vstopi na našo spletno stran prek Googlovega oglasa, Google na informacijske sistemu te osebe shrani tako imenovani piškotek »conversion«. Kaj so piškotki, smo pojasnili zgoraj. Piškotek »conversion« po tridesetih dneh izgubi veljavnost, in se ne uporablja za identifikacijo osebe, na katero se podatki nanašajo. Če obdobje njegovega delovanja še ni poteklo, piškotek »conversion« ugotavlja, ali so z naše spletni strani bili opravljeni dostopi do nekaterih podstrani, na primer nakupovalnega vozička spletne trgovine. Piškotek »conversion« omogoča, da lahko tako mi kot Google ugotovimo, ali je oseba, na katero se nanašajo podatki, in je vstopila na našo spletno stran prek oglasa AdWords, ustvarila promet, tj. zaključila ali preklicala nakup.

Podatke in informacije, zbrane s pomočjo piškotka »conversion«, Google uporabi za ustvarjanje statističnih podatkov o obiskih na naši spletni strani. S temi statističnimi podatki o obisku določimo skupno število uporabnikov, ki so bili k nam usmerjeni prek oglasov AdWords, in ugotovimo učinkovitost oz. neučinkovitost vsakega od oglasov AdWords ter jih ustrezno optimiziramo. Niti naše podjetje niti noben drug oglaševalec v programu Google AdWords od Googla ne prejema nikakršnih podatkov, na podlagi katerih bi bilo mogoče identificirati osebo, na katero se podatki nanašajo.

Piškotek »conversion« shrani osebne podatke, kot so spletne strani, ki jih obišče oseba, na katero se podatki nanašajo. Ob vsakem obisku naših spletnih strani se ti osebni podatki, vključno z IP-naslovom internetne povezave osebe, na katero se podatki nanašajo, prenesejo v podjetje Google v Združenih državah Amerike. Te osebne podatke shranjuje podjetje Google v Združenih državah Amerike. Pod določenimi pogoji lahko Google te s tehničnim postopkom zbrane osebne podatke prenese na tretje osebe.

Kot je opisano zgoraj, lahko s pomočjo ustrezne nastavitve uporabljenega internetnega brskalnika oseba, na katero se podatki nanašajo, prek naše spletne strani kadar koli prepreči namestitev piškotkov in s tem trajno prepreči nameščanje piškotkov. Takšna nastavitev uporabljenega spletnega brskalnika bi tudi preprečila, da bi Google v informacijski sistem osebe, na katero se podatki nanašajo, namestil piškotek »conversion«. Poleg tega je mogoče piškotek, ki ga je Google AdWords že namestil, prek spletnega brskalnika ali s pomočjo drugih programskih orodij kadar koli izbrisati.

Poleg tega ima oseba, na katero se podatki nanašajo, možnost ugovarjati zoper Googlovo oglaševanje na podlagi zanimanja. V ta namen mora oseba, na katero se podatki nanašajo, na katerem koli spletnem brskalniku, ki ga uporablja, uporabiti povezavo www.google.com/settings/ads in tam opraviti želene nastavitve.

Več informacij in veljavni pravilnik o zasebnosti podjetja Google lahko najdete na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15. Pravna podlaga obdelave

Kot pravna podlaga za postopke obdelave, pri katerih pridobimo soglasje za določen namen obdelave, našemu podjetju služi točka a odstavka I šestega člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere pogodbenica je oseba, na katero se podatki nanašajo, kot na primer velja za postopke obdelave, potrebne za dobavo blaga ali opravljanje katere koli druge storitve, pa obdelava temelji na členu točki b odstavka I šestega člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Enako velja za postopke obdelave, ki so potrebni za izvedbo korakov pred podpisom pogodbe, na primer v primeru poizvedb o naših izdelkih ali storitvah. Kadar velja za naše podjetje zakonska obveznost, ki zahteva obdelavo osebnih podatkov, kot je izpolnjevanje davčnih obveznosti, temelji obdelava na točki c odstavka I šestega člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. V redkih primerih bi lahko bila potrebna obdelava osebnih podatkov za zaščito vitalnih interesov osebe, na katero se podatki nanašajo, ali druge fizične osebe. To bi lahko na primer veljalo, če bi se obiskovalec ob obisku naših prostorov poškodoval in bi bilo treba zato njegovo ime, starost, podatke o zdravstvenem zavarovanju ali druge pomembne podatke posredovati zdravniku, bolnišnici ali drugi tretji osebi. V tem primeru bi obdelava podatkov temeljila na točki d odstavka I šestega člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Postopki obdelave podatkov pa bi lahko temeljili tudi na točki f odstavka I šestega člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Na tej pravni podlagi temeljijo postopki obdelave, ki niso zajeti v nobeni od zgoraj navedenih pravnih podlag, so pa potrebni v primerih, ko je obdelava namenjena zaščiti zakonitih interesov našega podjetja ali tretje osebe, razen tedaj, ko prevladajo legitimni interesi, temeljne pravice in temeljne svoboščine osebe, na katero se podatki nanašajo. Takšni postopki obdelave so izrecno dovoljeni zato, ker jih evropski zakonodajalec posebej omenja. V zvezi s tem meni, da bi se lahko upošteval legitimni interes tedaj, ko je oseba, na katero se podatki nanašajo, stranka odgovornega za obdelavo podatkov (uvodna izjava 47, stavek 2, Splošna uredba o varstvu podatkov).

16. Legitimni interesi za obdelavo, ki jih zasleduje odgovorni za obdelavo podatkov ali tretja oseba

Če obdelava osebnih podatkov temelji na točki f odstavka I šestega člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, je naš legitimni interes naša poslovna dejavnost v korist vseh naših zaposlenih in delničarjev.

17. Trajanje hrambe osebnih podatkov

Kriterij za trajanje hrambe osebnih podatkov je v vsakem primeru ustrezno zakonsko določeno obdobje hrambe. Po izteku tega roka se zadevni podatki rutinsko izbrišejo, razen če so še potrebni za izpolnitev pogodbe ali pogodbena pogajanja.

18. Pravna ali pogodbena določila za zagotavljanje osebnih podatkov; nujnost sklenitve pogodbe; obveznost osebe, na katero se podatki nanašajo, da zagotovi osebne podatke; možne posledice neupoštevanja obveznosti

Na tem mestu velja pojasniti, da je zagotavljanje osebnih podatkov delno zakonsko predpisano (npr. davčni predpisi), lahko pa ta obveznost izhaja iz pogodbenih določil (npr. podatki o pogodbeni stranki). Za sklenitev pogodbe je morda potrebno, da nam oseba, na katero se podatki nanašajo, posreduje svoje osebne podatke, ki jih moramo nato obdelati. Oseba, na katero se podatki nanašajo, je na primer obvezana posredovati osebne podatke, ko naše podjetje z njo sklene pogodbo. Neupoštevanje obveznosti posredovanja osebnih podatkov bi pomenilo, da pogodbe z osebo, na katero se podatki nanašajo, ni mogoče skleniti. Preden oseba, na katero se podatki nanašajo, posreduje osebne podatke, se mora obrniti na enega naših zaposlenih. Naši zaposleni osebam, na katere se podatki nanašajo, posamično in za vsak primer posebej pojasnijo, ali je zagotavljanje osebnih podatkov predpisano z zakonom ali pogodbeno določbo in potrebno za sklenitev pogodbe ter so obvezani posredovati osebne podatke ter tudi, kakšne bi bile posledice, če osebnih podatkov ne bi posredovali.

19. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev

Kot družbeno odgovorno podjetje se izogibamo avtomatiziranemu sprejemanju odločitev in profiliranju.

To izjavo o varstvu osebnih podatkov je pripravil generator izjave za varstvo podatkov v sodelovanju s podjetjem RC GmbH in odvetniško družbo, ki se ukvarja s področjem izmenjavanja datotek WBS-LAW.