Facader

Varmgalvaniserede bygningsfacader har i mange år været moderne inden for arkitekturen og har mange fordele:

  • De giver vedvarende korrosionsbeskyttelse
  • er vedligeholdelsesfri
  • og vejrbestandige.
  • Alt efter lysforholdene ændrer de bygningens fremtoning.

En varmgalvaniseret facade består typisk af et isolerende lag, en underkonstruktion, en bagventilation og den synlige del af facadebeklædning på ydersiden af bygningen.

Kravene og prøvningsmetoder til denne type ydervægsbeklædning er defineret i DIN 18516-1. Siden juni 2010 reguleres varmgalvaniserede byggeprodukter, som anvendes i en bagventileret facade, efter denne standard. Dette gælder for de bærende konstruktioner, facadebeklædningen samt for forbindelses- og befæstelseselementerne. Varmgalvaniseringen skal udføres iht. DS/EN ISO 1461 i forbindelse med DASt-retningslinje 022 022.