Menu

Čo je dnes ešte samozrejmosťou?

 Pre nás je to žiarové zinkovanie na najvyššej úrovni. Ale ani to nám nestačí. U našich zákazníkov a zamestnancov sa okrem toho ešte počíta to, že jednáme spoľahlivo, preukázateľne dôsledne, so sociálnou angažovanosťou, otvorene voči svetu, familiárne a s rešpektom. Je to pre nás samozrejmé.

SPOĽAHLIVO

… voči zákazníkom

 • Dodržiavanie lehôt a rýchle vybavenie zákazky,
 • vysoká kvalita zinkovania,
 • vyvážený pomer ceny a výkonu,
 • zinkovanie podľa normy DIN EN ISO 1461,
 • všetky prevádzky sú certifikované podľa noriem DIN EN ISO 9001 a DIN EN ISO 14001,
 • všetky európske zinkovne vlastnia od novembra 2009 certifikát podľa vyhlásenia o zhode Ü-Zeichen für DASt-Richtlinie 022,
 • Kvalita

… voči spolupracovníkom

Najlepšiu kvalitu a servis ponúkajú iba spokojní, angažovaní zamestnanci. Preto je pre nás samozrejmé:

 • Vysoká vlastná zodpovednosť našich zamestnancov.
 • Dodržiavanie a kontrolovanie smerníc týkajúcich sa bezpečnosti práce, na každom mieste vo svete.

PREUKÁZATEĽNE DÔSLEDNE

SOCIÁLNOU ANGAŽOVANOSŤOU

O zodpovednosti nielen hovoríme, ale ju aj preberáme:

Každý rok sa angažujeme v početných sociálnych projektoch v miestnom prostredí našich závodov. Dôraz pritom kladieme najmä na podporu detí, ktoré sú na ňu odkázané, aby dostali rovnakú šancu na vzdelanie a účasť na spoločenskom živote.

OTVORENÁ VOČI SVETU

 • Lokálne v mieste: ZINKPOWER nájdete v10 krajinách na 37 miestach. Snažíme sa byť tam, kde nás zákazník potrebuje.
 • Lokálny manažment, ktorý hovorí jazykom zákazníka.
 • Naším mottom od začiatku bolo: Zinkovanie bez hraníc. To pre nás znamená: celoplošne dostupné, od skrutky po oceľový nosník a rovnaké zaobchádzanie s malými i veľkými zákazníkmi.

FAMILIÁRNE

… pre zákazníkov:

 • Štandard skupiny: Rovnaká kvalita žiarového zinkovania na každom mieste na svete.
 • Spojenie našej skupiny nás robí silnými, aj finančne. Ako líder na trhu sme schopní splniť každú úlohu, nezávisle od jej komplexnosti, v jednotne vysokej kvalite a s rozsiahlym servisom z každého závodu. Včasné dodanie – tam, kde náš zákazník potrebuje!
 • Stredne veľká, rodinná spoločnosť.

… pre zamestnancov:

 • ploché hierarchické štruktúry,
 • dlhodobé podnikateľské zámery,
 • plynulé investovanie do zariadení, budov a pracovných prostriedkov,

S REŠPEKTOM

 • Základom dobrej spolupráce je dôveryhodná komunikácia.
 • Kľúčom k úspechu je brať svojho miestneho partnera vážne a správať sa k nemu tak, ako by sme chceli, aby sa správali k nám.

Novinky

Forging for human rights