Menu

Zinkovanie betonárskej ocele

V dôsledku vysokej zásaditosti betónu sa betonárska oceľ bežne pasivuje a tým sa chráni. Táto ochrana sa môže stratiť za nepriaznivých podmienok. Následne dôjde ku korózii oceľovej výstuže, čím vzniknú trhliny a olupovanie. Ak sa betonárska oceľ žiarovo pozinkuje, budovy a nosné prvky budú chránené celé desaťročia.

Príčiny korózie betónu

  • chyby v betóne v podobe trhlín, škár, dutín alebo chybné betónové krytie
  • prirodzený proces okyslenia betónu v dôsledku CO2 alebo kyslých látok v ovzduší
  • zaťaženie posypovou soľou
  • zaťaženie soľou v pobrežných oblastiach

Výhody zinkovania betonárskej ocele

Ak sa betonárska oceľ žiarovo pozinkuje, budovy a nosné prvky budú chránené celé desaťročia. Je to mimoriadne dôležité najmä pre výstavbu ciest, aplikáciu ľahkého betónu, tenké obmurovanie konštrukcií a dekoratívny betón.

Spektrum našich služieb

  • Na pozinkovanie betonárskej ocele majú v Nemecku oprávnenie len úradne schválené zinkovne. ZINKPOWER Berlin, ZINKPOWER Willi Kopf v Schlierbachu a ZINKPOWER Radebeul majú toto oprávnenie.
  • Prostredníctvom skupiny našich firiem vám môžeme túto službu ponúknuť aj v mnohých našich pobočkách v Nemecku a Rakúsku.

Kontakt

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Filmy a materiály na stiahnutie