Menu

Žiarové zinkovanie

Oceľ je fascinujúci materiál. Vplyv klímy a znečistenie ovzdušia však prispievajú ku korózii ocele. Len v Nemecku vznikajú v dôsledku korózie každoročne škody vo výške viac ako 90 miliárd eur. Žiarové zinkovanie chráni oceľ pred koróziou rentabilným a ekologickým spôsobom a mnohonásobne predlžuje jej životnosť: protikorózna ochrana tak trvá desiatky rokov.

Pri žiarovom zinkovaní sa oceľ po vhodnej úprave ponorí do približne 450 °C horúcej taveniny zinku. Zinok a oceľ tak navzájom reagujú. Na povrchu ocele sa vytvorí zliatina železa a zinku. Týmto neoddeliteľným prepojením zinku a ocele tak vznikne ochrana, ktorá sa výrazne líši od ostatných procesov. Povrchy ošetrené žiarovým zinkovaním sú chránené nielen pred vplyvom vetra a počasia, ale aj optimálne pred mechanickým zaťažením, a to po desaťročia. Za bežných podmienok chráni žiarové zinkovanie pred koróziou až 50 rokov a aj pri vyššom zaťažení dosahuje dĺžka trvania ochrany spravidla viac ako 25 rokov.

Ďalšie informácie o žiarovom zinkovaní nájdete aj tu:

Výhody

  • dlhodobá protikorózna ochrana
  • vysoké mechanické zaťaženie
  • dokonalá všestranná ochrana, a to aj v dutinách a na hranách
  • katódová protikorózna ochrana
  • atraktívny vzhľad
  • vysoká hospodárnosť
  • bez potreby údržby
  • dobrá environmentálna rovnováha, ekologický proces

Spektrum našich služieb

Kontakt

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Filmy a materiály na stiahnutie