Menu

Co je dnes také samozřejmostí?

Pro nás je to žárové zinkování na nejvyšší úrovni. Ale ani to nám nestačí. U našich zákazníků a zaměstnanců je kromě toho samozřejmostí, že jednáme spolehlivě, prokazatelně důsledně, se sociální angažovaností,otevřeně vůči světu . Naše přívětivé jednání vychází z tradic rodinné firmy, přičemž jednáme s respektem. Je to pro nás samozřejmé.

SPOLEHLIVĚ

… vůči zákazníkům

 • Dodržení termínů a rychlé vyřízení zakázek
 • Vysoká kvalita pozinkování
 • Vyvážený poměr cena-výkon
 • Zinkujeme dle normy DIN EN ISO 1461
 • Všechny závody jsou certifikované dle normy DIN EN ISO 9001 a dle normy DIN EN ISO 14001
 • Všechny evropské zinkovny jsou od listopadu 2009 certifikovány v souladu s normou „Ü-Zeichen pro DASt -směrnice 022“
 • Kvalita

 

… vůči zaměstnancům

Nejlepší kvalitu a servis nabízejí jen spokojení, zainteresovaní zaměstnanci. Proto je pro nás následující samozřejmostí:

 • Mzdy a platy jsou vypláceny přesně v termínech
 • Naši zaměstnanci mají vysokou míru zodpovědnosti
 • Dodržování a kontrolování zásad bezpečnosti práce v každém sídle firmy.

PROKAZATELNÁ UDRŽITELNOST

SOCIÁLNĚ ANGAŽOVANÍ

Nemluvíme jen o zodpovědnosti, nýbrž ji přebíráme:

Každý rok se angažujeme v mnoha sociálních projektech v okolí našich závodů. Důraz je zde kladen hlavně na podporu dětí, které jsou na podpoře závislé, aby měly stejné šance na vzdělání a tím i na lepší společenský život.

OTEVŘENI SVĚTU

 

 • Lokálně: ZINKPOWER najdete v 10 zemích na 37 místech. Snažíme se být tam, kde nás zákazník potřebuje
 • Místní management, který mluví jazykem zákazníků
 • Naše motto od začátku zní: „Zinkování bez hranic“. To pro nás znamená: zinkovat od malých šroubů až po ocelové nosníky a stejná úroveň jednání s malými i velkými zákazníky

RODINNÝ

… pro zákazníky:

 • Standard skupiny: stejná kvalita zinkování na každém místě ve světě
 • Sdružení našich skupin nás dělá silnými i finančně. Jako dominující společnost na trhu jsme schopni z každého závodu ve světě bez ohledu na komplexitu vyplnit každý úkol při dodržení výrobní kvality a odpovídajícího servisu. Just-in-time – tam, kde nás zákazník potřebuje!
 • Rodině vedená firma

… pro zaměstnance:

 • Plochá organizační struktura
 • Dlouhodobé podnikatelské cíle
 • Kontinuální investice do zařízení, budov a pracovních prostředků

RESPEKTUJÍCÍ

... vůči zákazníkům

 • Základ dobré spolupráce je důvěryhodná komunikace
 • Klíč k úspěchu je, brát svůj protějšek vážně a jednat s ním tak, jak chceme, aby bylo jednáno s námi